Print Friendly, PDF & Email

Bilulykke i Solbergelven mandag 20.august 1928

 

 

«I Ulverudbakken i Solbergelven hendte der i dag morges en bilulykke som kunne ha fått de mest skjebnesvangre følger.
Chauffør Kristian O. Bleka fra Kongsberg, som hadde vært en tur i Lier, kjørte over fra Drammen med en Liermannn som passasjer. Plutselig mister Bleka styringen og bilen farer mot en stabbesten som velter utfor, to andre blir revet løs, mens bilen stopper ved den tredje og blir hengende igjen der på randen på en høy skrent. Se billedet.

Lensmannen som ble varslet, satte seg øyeblikkelig i bevegelse for å bringe saken på det rene, og traff chaufføren og passasjeren som hadde forlatt den havarerte bil. Da lensmannen mente at begge var beruset, tok han dem med til Drammens Politikammer, hvor de blev lægeundersøkt. Undersøkelsen hadde til resultat, oplyser lensmannen, at begge var påvirket av alkohol, spesielt den som hadde kjørt bilen.
Lensmannen betegner det som et under, at de to slapp så lett fra ulykken. Hadde ikke bilen blitt stanset av den siste stabbesten, ville bilen ha rutsjet ut over det høye stup, og de begge blitt drept på stedet. Bilen må ha hatt stor fart, men hvor stor fart har det hittil ikke vært mulig å konstantere, da begges forklaringer står i sterk strid med hverandre.
Årsaken til ulykken er at dekket på venstre forhjul er sprunget av under farten og chaufføren har som følge derav mistet styringen. Liermannen forteller at han så dekket springe av. Dette er senere funnet et stykke fra det sted, hvor ulykken fant sted. Den tilskadekomne bil er en Buick, modell 1921.»

Dette sto å lese i Aftennummeret til Drammens Tidende 20. august 1928.