Print Friendly, PDF & Email

Birkebeineren fotball anno1907

Tilrettelegging: Frode Caspersen
21.12.2016 

 

 

 Birkebeinerens første fotballag! 

Birkebeinerens første fotballag 1907. Bakerst fra venstre: Lars Bråten, Peder Jensen, Olav Bergan 2. rekke: Jens Jensen, Mathias Døviken, Eilert Berg, Anton Blomquist, Hjalmar Augustson, Knut Kathrud, Peder Døviken 1. rekke: Otto Hansen, Anders Haugen

 

Litt fotballhistorie fra de første årene

Birkebeineren fikk sitt første fotballag i 1907, og den første kampen ble spilt mot Drammen Idrettsforenings o-lag. Resultatet ble meget bra idet Birkebeineren vant 1 – 0. Seinere gikk det både opp og ned, med seire og tap. Men interessen for fotball dalte, og det ble så som så med treningen. Resultatet ble at ballen ble lagt på hylla allerede etter et år. Herfra ble den ikke plukket ned igjen før etter syv år. Denne gangen holdt interessen seg gjennom to sesonger før det igjen ble en ny hvileperiode. Denne også på syv år. 
Det var først i 1922 det ble igangsatt et planmessig arbeide for å skaffe laget en solid fotballstamme. Nå ble det nedsatt et fotballutvalg som skulle ta seg av og lede gutta. Det gikk litt opp og litt ned. Det endelige gjennombrudd for fotballen kom først i 1935, dette til tross for at laget flere ganger hadde vært på vei mot toppen.

Birkebeineren var så lenge den sto i Drammens og Omegns Fotballkrets en av de fremste, og spilte i flere år i A-kretsserien. Klubben leverte mange utmerkede kamper, og særlig ble det utkjempet harde dyster når naboklubben Mjøndalen var motstander!
I 1934 meldte klubben seg inn i Arbeidernes Idrettsforbund (A.I.F.). Denne sesongen spilte Birkebeineren 30 kamper med 26 seire og fire tap, 106 mål for og 36 mot og ble kretsmester i kl. A.

Egen fotballbane først i 1922

Selv om ønsket om en egen fotballbane var sterkt ønsket allerede fra starten i 1907, skulle det gå 15 år før det ønsket skulle gå i oppfyllelse. Etter at idrettsplass var leid forskjellige steder, fikk nå klubben tillatelse av Krokstad Cellulose til å nytte plassen på Sandstranda. Fotballinteressen var dog ikke veldig stor i de tider, siden omtrent hver eneste arbeidsføre gutt hadde jobb på fabrikkene, eller på elva som tømmerfløtere. Arbeidstiden var fra kl.06 morgen til 18 kveld, og arbeidet var tungt. Da var det ikke rart at det kunne bli så som så med trening på kveldene. Harde økonomiske tider var det også for klubben, og flere medlemmer måtte sette sine hus i pant for å ta opp lån til foreningen.
I mange år ble foreningen lovet gratis idrettsplass av Krokstad cellulosefabrikk, og en kom så langt at plassen ble oppmålt ved fabrikkens jorde, mellom Kjøsterudalléen og Bruveien, men verdenskrigen kom og alt som het dyrkbar jord på Nedre Eiker ble pløyd opp til potet og kornåkrer. Da var det at tanken om å anlegge idrettsplass i Fuglesangen ble født. Den gangen et villniss og kratt i bygdas sentrum der ungdommen bedrev  en annen type «sport», nemlig kortspill. Her hadde mange lønninger skiftet eier gjennom åra, men fra arbeidets oppstart i 1921, byttet ungdommen ut kortspillet med hakker og spader. Nå kunne man høre rallarsang akkompagnert av bråk fra stubbebryter, øksehugg og av tre som falt. Dette skjedde etter endt arbeid på fabrikken, og pågikk til langt utover kveldene. Sakte lysnet Fuglesangen og tok form av en fotballbane. Ungdommene jobbet gratis. Litt hjelp fikk de fra Nedre Eiker kommunestyre som bevilget kr. 5000.- til nødsarbeid da arbeidsledigheten nå hadde begynt å gjøre seg sterkt gjeldende. Pengene rakk ikke langt, så gratisarbeidet fortsatte helt fram til 1929.
Mye takket være disse ildsjelers utrolige innsats, var fotballbanen praktisk talt gjeldfri allerede på slutten av 1930 -tallet.
 

IF Birkebeineren 1904 – 2004

Hele historien om idrettsforeningen Birkebeineren kan du lese i boka «Birkebeinerens historie gjennom 100 år» som kom ut i jubileumsåret 2004. Her finner du også en mye mer utfyllende  fotballhistorie.
Birkebeinerens historie er også bygdehistorie, og bygdehistorien følges parallelt, og er viet stor plass, slik at boka også gir svært interessant lesing for personer med et forhold til vår nære lokalhistorie.

Kilder:

Foto fra 1907: Inger Lise Støa  (Inger Lise er barnebarnet til Anders Haugen nederst til høyre på bildet). Stor takk til Inger Lise for lån av bildet!
Tekst: Idrettsforeningen Birkebeineren 35 år, Jubileumsskrift 1939