Print Friendly, PDF & Email

Bjarne Stufsrud

25/3-1911 – 24/2-2001

Tekst : Anne Gallefos Wollertsen
Foto : @rkivet

 

Bjarne Stufsruds bilder vil nok være kjent for mange eikværinger. Kunstmaleren fra Krokstadelva var svært produktiv, og mange av hans malerier viser nettopp motiver fra «gamle» Eiker.

En stor del av malerisamlingen på nær 80 bilder gav han til Krokstad skole, malerier som skildrer Krokstadelva i gamle dager. Gaven ble gitt på betingelse av at den skulle være tilgjengelig for bygdefolket, og maleriene er derfor hengt opp i skolens vestibyle samt i korridorene. Samlingen ble i sin helhet avfotografert av» @rkivet» våren 2002, og et utdrag av denne ser du til venstre.
Bjarne Stufsrud lærte tegning hos Jon Skolmen i Krokstadelva og maling hos K. Skolmen i Kongsberg. Videre tok han korrespondansekurs i farge- og harmonilære i 1930. Han oppsøkte også utstillinger rundt i Norge og Europa forøvrig samt andre land, og studerte da malerkunsten.
Ett av hans malerier ble innkjøpt av LO i forbindelse med Arbeiderbevegelsens 100- års jubileum, og i «Arbeiderbevegelsens historie i Norge», bind 4, står ett av hans malerier gjengitt. I 1952 utga Gyldendal en bok av Kristoffer Haare om Herman Wildenvey hvor et av Stufsruds malerier med. Videre kjøpte Herman Wildenvey selv i sin tid et maleri som senere ble gjengitt i kulturmagasinet URD med artikkel av Mentz Schulerud. Eiker Sparebank kjøpte 20 malerier i 1991, og Nedre Eiker kommune har en samling. Stufsrud lagde også illustrasjoner til en mengde aviser opp gjennom årene.
Bjarne Stufsrud malte landskapsmalerier og portretter på bestilling av lærer Sigurd Tveiten i Eggedal til «Tveitensamlingene», – denne samlingen befinner seg nå på Eggedal Museum i Prestfoss. Galleri Pus i Krokstadelva har fra 1999 vist utstillingen «Gamle Eikersteder i det 20. århundret».
Stufsruds malerier befinner seg foruten i Norge også i India, USA og Russland.

Kilder : Minneord i Drammens Tidende, Krokstad skole.