Print Friendly, PDF & Email

Bjørn G. Algrim

Møt mannen bak det flotte maleriet av Nedre Eiker kirke.

03.12.2003

Maleriet av Nedre Eiker kirke

Bjørn G. Algrim

Bjørn G. Algrim ble født i Oslo i 1956. Etter flere år på vestlandet er han igjen tilbake i hovedstaden hvor han bor og har sitt atelier. Han har vært elev av maleren Eser Afacan i tre år og arbeider i en gammeldags teknikk med olje-tempramaling som han lager selv. Han har flere studiereiser i inn og utland bak seg. Algrim gjør alt arbeidet selv og tar ikke elever.
Algrim har malt portretter av en rekke kjente personer som Henki Kolstad, Jan Otto Johansen, Rolf B. Wegner, Sirkusdirektør Knut Dahl, Fru Flettfrid Andresen med flere. Han har også malt det omstridte maleriet av Torgersen-saken: «Livsvarig fordømt»

Algrim har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland og fikk prisen «Best of show» på utstillingen Gemart-2000 i USA. Maleriene hans er innkjøpt av samlere og bedrifter over store deler av Europa og USA. Maleriet av Nedre Eiker kirke, som er malt etter et kobberstikk fra begynnelsen av 1860-tallet, ble overrakt Nedre Eiker bibliotek av Ove Byrmo under innvielsen 22. nov. 2002 som gave fra Kiwi eiendom .

Kobberstikket som har vært «modell» for Bjørn Algrims maleri er hentet fra Eiker Arkiv og ble i sin tid utgitt på Harald Lyches forlag. Bildet inneholder mange interessante detaljer, og er, som man kan se, fra før Randsfjordbanen ble bygget. Det er foreløpig få graver på kirkegården. Legg merke til «det hvite skiltet» på Stensethøya. Dette mente man skulle lure laksen til å samles her i den tro at her var det et fossefall, og det ble satt tett med garn utenfor odden for lettere å fange laksen.

Opplysningene om Bjørn Algrim er hentet fra hans internettsider på www.algrim.com

Kobberstikket av Nedre Eiker kirke.