Print Friendly, PDF & Email

Bjørn Kristoffersen

Mannen som malte 1.mai-toget i Vestfossen 1917

23.12.2003

Bjørn Kristoffersen

Bjørn Kristoffersen ble født i 1948 og oppvokst på Øvre Eiker. Som kunstner er han autodidakt, men penselføringen ligger også i genene – både faren Arne og datteren Nancy har malingen som hobby. Bjørn har malt i over 30 år, og han er innkjøpt av både private og bedrifter i distriktet – som eksempler kan nevnes ambassadør Dagfinn Stenseth og Eiker Sparebank, og han har flere ganger hatt utstillinger på Fossesholm Herregård. Inspirasjonen får han fra nærmiljøet. Motivene er gjerne landskap og natur, men han maler også portretter. Mest kjent er han nok likevel for sine historiske scener, fra Eikerbygdene, Drammen og Kongsberg. En spesialitet er å male landskap og gatepartier etter gamle fotografier.

Fotograf: Anders Lauritzen

Fotografiet fra Vestfossen 1.mai 1917 har også en historie bak seg. For det første var dette aller første gang vestfossingene gikk i demonstrasjonstog 1.mai. Dagen hadde det riktignok det lokale arbeiderlaget markert også tidligere, men 1917 var altså første gang det ble gått i tog, en tradisjon som fortsatt holdes ved like. For det andre er bildet tatt av Vestfossen-fotografen Anders Lauritzen og er ett av mange som Bjørn Kristoffersen i sin tid arvet og som nok bidro til å vekke interessen for gamle bilder og kopiering av disse. Bildet er tatt nederst i Råenbakken, og til venstre ser vi Vestfossen Trævarefabrik. Blant mennene forrest i toget er arbeiderveteranen Kristoffer Gulliksen, Bjørns oldefar.

Bjørn Kristoffersens maleri av 1.mai-demonstrasjonen i Vestfossen 1917 kan stå som en typisk representant for hans historiske scener fra Eiker og nabobygdene, oftest med utgangspunkt i autentiske fotografier. Dette er malt etter et originalfoto av Anders Lauritzen.

I skyggen av første verdenskrig pågikk det en radikalisering av den lokale arbeiderbevegelsen, og parolen på den første fanen i toget er betegnende nok: «Op til kamp mot militarismens redsler!». Deretter følger kravet om åttetimersdagen.

Bildet er malt i 1979 og innkjøpt av Sparebanken Øst. Det henger i bankens filial i Vestfossen.

Bjørn Kristoffersen: «Op til kamp mot militarismens redsler!»