Print Friendly, PDF & Email

   Boka om “Sølv Veien” – landets første kjørevei

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
November 2002

Dette er den meget spennende og enormt innholdsrike historien om Norges første kjørevei og riksvei som for om lag 400 år siden ble anlagt fra Paradisbakkene i Lier til Kongsberg. Boka er skrevet parallelt med byggingen av den nye E 134, hvis siste del blei åpna 1. november 2002 og som har flere berøringspunkter med den gamle vegen.

Forfatteren Jo. Sellæg med boka på Norsk Vegmuseum på Labro, Skollenborg

 

Forfatteren og Vegvesenpensjonistene

I boka finner man både velkjent stoff – og noe helt nytt: Norges eldste bru befinner seg nemlig i Buskerud ! “Smedbrua”, den praktfulle steinhvelvsbrua over Fiskumelva, et imponerende arbeid med 4 meters kjørebredde og en åpning mellom brokarene på 8,6 meter!

Ellers finner man stoff om Plankeadelen, ladestedene, den reiseglade bispen Jens Nilssøn, Christian Kvart og bergverksdriften på Eiker, Sølvverket, stoff om mennene som bygde veien og de som pliktet å holde den vedlike, hva som ble fraktet på veien og skyssordningene, skysstasjonene og bomstua ved Kongsberg, spiker fra Krokstad, veverne på Solberg Spinneri, Gjellebekk skanse og mye, mye mer.

“Boka er skrevet for alle trafikanter og bør appellere til alle”, sier historikeren Jo Sellæg som har skrevet boka, godt hjulpet av Vegvesenpensjonistene Trygve Rognan, Olav Harket, Eivind Berge og Hans Ruistuen.

God reise !

Les mer steinbruene på Kongeveien/Sølvveien!