Print Friendly, PDF & Email

Bokkomiteen for Nedre Eiker kommunes 75 års jubileum og Nedre Eiker kirke 100 år

På bilde sees f.v. Harald Lysaker, Hermann Wildenvey, Martinius Hamarstrøm, Ester Hansen og Ragnar Holmen. Disse personene dannet altså bokkomiteen i anledning Nedre Eiker kommunes 75-års jubileum og Nedre Eiker kirkes 100 års jubileum i 1960.

Bildet er tatt i 1957/58 av Kjell Per Nilsen, Mjøndalen.