Print Friendly, PDF & Email

Røine-2015-forside

Røine-2015-bakside

 

Bokomtale:

Togsabotøren av Bengt-Arne Røine

Denne boka er bygd på TOG-SABOTØREN, Erling Skjolds dokumentariske krigs-dagbøker. Men mange datoer og enkelte årstall som datoene skulle samsvart med, er ikke skrevet systematisk. Dagbøkene ble skrevet etter krigen som et vitnesbyrd etter hukommelsen. Det har vanskeliggjort  nøyaktig plassering av enkelte hendelser. Det har vært nødvendig å redigere, forkorte, sammenfatte og velge utdragene fra dagbøkene. Jeg har utdypet enkelte historiske faktadetaljer når det har vært nødvendig. Mye av stoffet har jeg ikledd ny språkdrakt og forsøkt å samle det i en litterær helhet. Dette uten å forstyrre det autentiske faktagrunnlaget i tog-sabotørens dagbøker.

Først nå, 70 år etter freden, har Erling Skjold (92) fått nødvendig avstand og perspektiv til å fortelle, stå fram med, sin ukjente krigshistorie. På dette grunnlaget har jeg prøvd å bevare disse dokumenterte krigsminnene til ett av de aller siste tidsvitnene, som var en av gutta på skauen i vårt distrikt.: Jeg vil løfte fram tog-sabotørens krigs-dagbøker fra spindelvevet og bevare dem i denne boka for nye generasjoner.

 

ELBJØRG SVENDSRUD (94) var den unge barbeint-kurèren i Osvald-gruppa. Hun markerte seg og slutter seg naturlig til krigsveteranenes rekker. De er levende krigshistorie. Elbjørg er den eneste gjenlevende kvinnelige motstandskjemperen i vårt distrikt.

Elbjørg Svendsrud og Erling Skjold tilhører 9. April 1940- generasjonen. Den datoen er et brannsår i deres sinn.

Nå florerer underholdnings-kriger på blant annet dataspill med lav aldersgrense. Krigsspill til forlystelse og spenning i slapp velstands-kjedsomhet.

Generasjonsskiftene er ubønnhørlige som tidevannet. Langsomt svinner krigsgenerasjonen, langsomt som tidevannet renner ut… Kraften i det autentiske må veilede nye generasjoner. Dette er en minneoverlevering til fremtiden.

Historien er livets læremester.

 

 

Bengt-Arne Røine.