Print Friendly, PDF & Email

Bøndernes hus i Mjøndalen 70 år

Av: Kjell Stensmyren, formann i AL Bøndernes Hus.
Tilrettelagt av/foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
02.04.2009

Fasaden mot Øvre Torggate. Her holder restauranten «Thelmas kjøkken» til i underetasjen.

 

Inngangen til lokalene i annen etasje er fra Meierigata.

 

Inngangspartiet.

18. februar 2009 var det 70 år siden Bøndernes hus i Mjøndalen ble innviet. Jubileet ble feiret 14. mars, samtidig som Bygdekvinnelaget, tidligere Bondekvinnelaget, feiret sitt 80-års jubileum.

Det var et stort løft for bondenæringa i kommunen å reise et slikt foramlingshus for 70 år siden. Riktignok var det flere bønder den gang enn nå, men gårdene var forholdsvis små, og det var lite med penger. Men behovet fot et nytt hus var stort. Den gamle Meierisalen i Strandgata, hvor møter og fester hadde vært holdt tidligere, var nedslitt. Og allerede fra 1911, da Landbrukslaget ble stifta, hadde det vært snakk om et nytt forsamlingslokale.

Pengeinnsamling og andeler
Åra gikk. Husbehovet ble stadig nevnt, men noe håndfast ble det ikke før formannen i Bondekvinnelaget, Olava Nedberg, på årsmøtet 19. mars 1930 tok husbehovet opp som egen sak.
Det ble beslutta å ta kontakt med Landbrukslaget for å samle inn penger og andre bidrag. Dette gjaldt materiale, transport og rein arbeidskraft. 5. januar 1938 ble andelslaget konstituert. Da hadde det kommet inn 7.400 kroner i andeler, tilsagn om 120 frivillige dagsverk og 90 tylfter tømmer.
Arbeidsinnsats ble omregnet til penger. Ett dagsverk ble satt til 6 kroner, og mann med hest til 9 kroner. Betalinga ble gitt i form av andeler. For å skaffe mer penger, ble det også holdt basar som innbrakte 950 kroner. Torgrim Dahl, byggekomiteens formann, anslo at man ved byggestart disponerte midler og verdier for ca 15.000 kroner. Det var tilbudt tomt for 3,60 kroner pr kvm.

Dugnadsinnsats
Tegninger ble bestilt fra Bøndenes Byggekontor og arbeidet ble starta. Dugnadsviljen var stor, og mange bidro med gratisarbeid, blant andre medlemmene i Bygdeungdomslaget som bygde det meste av kjelleretasjen under byggmester Smedsruds kyndige ledelse. Han hadde ansvaret for huset, som ble reist i løpet av ett år. Samla pris på bygget var ca 37.000 kroner. Det ble finansiert ved innsamlede midler og lån.

Innvielsesfest
Omkring 200 mennesker var til stede på innvielsesfesten 18. februar 1939, og blant dem var professor Moen fra Norges Landbrukshøyskole som representerte Norges Bondelag. Videre var arkitekt Hustad fra Bøndenes Byggekontor til stede, samt formannen i Buskerud krets av Norges Bondelag, kretssekretæren og representanter fra nabobygdenes landbrukslag.

De seinere åra
Opp gjennom åra har Bøndernes hus vært benytta til forskjellige formål. Året etter innvielsen kom krigen, og tyskerne rekvirerte huset. Etter krigen var det kafeteria i første etasje et par år før E-verket overtok lokalene.
I 1956 leide Sanitetsforeningen et lokale samtidig som Hans Skistad drev grønnsakforretning i hjørnelokalet i samme etasje. Huset har fra 1959 vært bortleid til restaurant og selskapslokaler. Det er i dag «Thelmas kjøkken» som holder til i første etasje, og samme leietaker har selskapslokaler i andre etasje.

Bøndernes Hus eies fremdeles av et andelslag hvor alle har eller har hatt tilknytning til landbruket, og et andelsstyre er ansvarlig for drifta.