Prestegårdseiendommen har sitt utspring fra gården ”Borge”. Den lå i dagens Prestebråtvei, rett nedenfor der  Erling Skogly hadde kassefabrikken. Eiendommen ble også kalt ”Bakken”. Her var  Borgetjernsbekken  på sitt aller kraftigste, og det var her den syv tonn tunge og berømmelige møllesteinen ble gravd fram i 1938 og sendt videre til Drammens Museum.