Print Friendly, PDF & Email

Ett av Øvre Eikers flotteste kulturminner er borte

Brannen i Braathengården:

Det sørgelige resultatet av brannen andre pinsedag..

Da Kulturminnerådet for noen år siden innledet et samarbeid med Gamle Hokksunds Venner om skilting av verneverdige bygninger i Gamle-Hokksund og Dynge, var Braathengården en av de bygningene som først ble utpekt som et interessant kulturminne. Gården fikk sitt kulturminneskilt i november 2008. To og et halvt år seinere brant bygningen ned til grunnen.

Brannen oppsto tidlig om morgenen andre pinsedag, mandag 13.juni 2011. Brannvesenet ble raskt varslet, men da de kom fram, var den store bygningen alt overtent. Det eneste brannmennene kunne gjøre, var å forhindre at brannen spredte seg til de andre verneverdige bygningene i området.

Leder og nestleder i Kulturminnerådet ble også tilkalt, men kunne gjøre lite annet enn å konstatere at ett av kommunens flotteste kulturminner gikk tapt. Derimot kommer nok Rådet til å diskutere hva som kan gjøres for å unngå liknende tragedier i framtida.

Brannen i Gamle-Hokksund vakt oppsikt blant historieinteresserte langt utenfor kommunens grenser, og Eiker Arkiv fikk en oppfordring til å skrive en artikkel om gårdens lange og spennende historie. Denne artikkelen om «Hus no.65 i Haugsund» kan nå leses på lokalhistoriewiki.

Huseier Bjørn Borgersen med kulturminneskiltet som ble satt opp ved Braathengården høsten 2008.

Innsatsen fra brannvesenet hindret heldigvis at brannen spredte seg til nabobygningen, Falchegården.