Print Friendly, PDF & Email

Historielagets høstmøte

Buskerud landbruksskole 100 år

Av: Bent Ek, ØE
Fotos med personer: Anne Gallefos Wollertsen, NE
21.10.2012

Den staselige hovedbygningen på Buskerud.

Godseier Peter Collett (til høyre) dukket opp og ønsket hjertelig velkommen til de besøkende fra Eiker, med arrangemetskomiteens leder Ståle Berdal i spissen.

Fram mot jubileet har hovedbygningen blitt satt i stand både utvendig og innvendig.

I 2013 er det hundre år siden Buskerud Landbruksskole startet opp på gården Buskerud på Modum. I den anledning valgte Eiker Historielag å legge sitt høstmøte hit, med gårdens og skolens historie som tema.

Buskerud gård på Modum var i sin tid sete for fogden og amtmannen og ga derfor etter hvert navn til hele Buskerud amt. Seinere tilhørte gården familien Collett, som eide Hassel jernverk på Eiker.

Det var nettopp godseier Peter Collett (1766- 1836), som iført elegant snippkjole, flosshatt og med sølvbeslått spaserstokk, tok imot Eiker Historielag. I anledning jubileet har nemlig han gjenoppstått i skikkelse av Eiker Historielags leder, Trond Bollerud, som i flere år har vært lærer ved skolen og kjenner gårdens og skolens historie ut og inn.

Til en lydhør forsamling av rund 50 fremmøtte fra «almuen» talte og fortalte han fra den tid embetsmannen og godseieren og hans familie eide Buskerud gård med Hasselgruvene og jernverket på Eiker.

Også i forbindelse med historien om landbruksutdanning i Buskerud kommer Eiker inn i bildet. Det var nemlig landbruksskole på gården Åker ved Hokksund alt på 1800-tallet, og seinere opprettet Buskerud amt en «praktisk jenteskole» på Sansouci ved Skotselv. Denne linjen ble seinere slått sammen med landbruksskolen på Buskerud.

Trond Bollerud sto altså for omvisning i den vakre, nyrestaurerte bygningen og fortalte om gårdens historie fra gammel tid og fra skolens 100 år som undervisningssted. Så ble det kaffe, kringle og en hyggelig prat i historiske omgivelser.

Hyggelig samvær var som vanlig en viktig del av Historielagets høstmøte.