Print Friendly, PDF & Email

Historien om Krykke-Lars

Etterskrift ved Einar Stueflaten  23. januar 2005 

Bygdeoriginalen Krykke-Lars –  Del 3:

Allerede i 1970 skrev lokalhistorikeren Per Oseth noen artikler i Eikerposten om Krykke-Lars. Der forteller Per at Lars ble født 27. mai 1840. I intervjuet med Bengt Røine forteller han at Lars ble født så tidlig som 1836. Jeg har derfor bedt Jonn Eriksen om å lete gjennom sin database, inneholdende data fra kirkebøkene i Eiker, og han sier at Lars må være det barnet som ble født på gården Suterud i Mjøndalen 9. mars 1844. Foreldrene var i så fall Anders Larsen og Anne Larsdatter. Han finner også Lars Andersen igjen som skredder på Solløs i manntallet for 1865. Alderen stemmer der med fødsel i 1844. I så fall må Lars ha kommet tilbake fra USA for en periode.
Ellers så forekommer en skredder Lars Andersen fra Eiker, 35 år gammel, i emigrant­protokollen for Oslo med kurs for Chicago i 1879. Han er da oppgitt som ugift. Ellers er det interessant at det i folketellingen for Chicago i USA i 1880, er oppført en skredder Lars Andersen fra Norge, 36 år gammel, sammen med kone Inger, også fra Norge, og fire barn i alderen 2, 4, 6, og 9 år, alle født i Illinois, USA. Hvis dette dreier seg om Krykke-Lars, så må han ha vært hjemme i gamlelandet ved et par anledninger.
I en artikkel i Eikerposten i 1971, i tilslutning til Per Oseths artikler, blir det referert til samtaler med et par gamle mjøndølinger som kunne opplyse at de hadde truffet Krykke-Lars i Wisconsin, sommeren 1904. Eikerposten fikk også brev fra en norskamerikansk dame i Duluth, Bergliot Bakken, som forteller at hun hadde hatt besøk av kona til Krykke-Lars, Astrid, sannsynlig en gang i 20-årene. Hun forteller at kona da kalte seg Astrid Malony. Hun oppgir at Astrid døde i 1928 og Lars i 1930.
Per Oseth forteller at Krykke-Lars flyttet og bosatte seg i Duluth hvor han hadde skredderforretning. Dette er sikkert riktig. Duluth ligger nord i Minnesota, på grensen mot Wisconsin, slik at det ikke trenger å være noen motsetninger mellom denne opplysningen og opplysningene fra mjøndølingene som hadde truffet han i Wisconsin. Endelige svar på noen av spørsmålene om Krykke-Lars kan derfor finnes i Duluth.