Print Friendly, PDF & Email

Innberetning over veivesenets virksomhet i 1920

Bygdeveier

Avfotografering og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
08.07.2010

Denne veistrekningen på Dahler på Ytterkollen sank i 1919 pga graving/uttak av leire ved Dahler teglverk. Foto: Gjermund Glittfjell/Eiker Arkiv 23.04.2010.

Dette er et utdrag fra Fylkestingsforhandlinger Buskerud Fylke 1921:

Anlægget Mjøndalen – Veiabæk (Korvald) i Nedre Eiker, bevilgning 1914 kr. 12,000.00, er paa det nærmeste færdig. Her har det omtrent ikke været arbeidsfolk at faa; i det forløpne aar har der saaledes kun været 1 – en – mand i arbeid. Omkostningerne vil antagelig bli kr. 62,000.00.

Ved Dahler i Nedre Eiker sank pludelig i 1919 bygdeveien ret ned, efter al sandsynlighet paa grund av for nærgaaende graving fra derværende teglverks side. Veien er nu i en længde av 330 m. ombygget med en kjørebredde av 4.0 m. med stenlag, puk og grus. Arbeidsomkostningene vil andra til ca. kr. 21,000.00, der utlægges foreløpig av Nedre Eiker.

Les mer om veien på Ytterkollen

Kontorbygningen på Dahler teglverk i 1920-åra. Foto fra Hilda Thorsby/Eiker Arkiv.