Register over DNT Drammen og Omegns (tidligere Drammens og Oplands Turistforening) årbøker fra 1921 til 2007

Register over DNT Drammen og Omegns (tidligere Drammens og Oplands Turistforening) årbøker fra 1921 til 2007

Finner du et interessant emne, og ønsker å lese mer i disse bøkene, kan du lese og studere i lokalene til Eiker Arkiv. Bøkene kan ikke lånes med ut av arkivets lokaler.

MÅNEDENS KULTURMINNETEMA: Vinteridrett og friluftsliv

Vinteridrett og friluftsliv MÅNEDENS KULTURMINNETEMA   Som det første temaet i Kulturminneåret 2009 har vi valgt ut “Vinteridrett og friluftsliv”. Vi starter med et lite streiftog gjennom Eikerbygdenes vinteridrettshistorie, fra de første skiklubbene...