Olsokleir på Fiskum 2024

Også i 2024 vil Fiskum Kulturminnelag og Barnas Historielag arrangere en olsokleir for barn i alderen 6-16 år i området rundt Fiskum gamle kirke. Dette er en del av Øvre Eiker kommunes sommerskoletilbud, og vi tilby mange av de aktivitetene vi har hatt tidligere...
Rapport fra Arkeologisk sommerleir

Rapport fra Arkeologisk sommerleir

Barnas historielag var aktiv arrangør ev Arkeologisk sommerleir, der barn fra 5.klasse-trinnet fra hele Øvre Eiker kunne delta. I alt ca 35 deltok. I tillegg 4 voksne fra Eiker historielag. Reidun Bollerud, leder i Barnas historielag, sendte meldingen nedenfor til de...