Rapport fra Arkeologisk sommerleir

Rapport fra Arkeologisk sommerleir

Barnas historielag var aktiv arrangør ev Arkeologisk sommerleir, der barn fra 5.klasse-trinnet fra hele Øvre Eiker kunne delta. I alt ca 35 deltok. I tillegg 4 voksne fra Eiker historielag. Reidun Bollerud, leder i Barnas historielag, sendte meldingen nedenfor til de...