75-år siden frigjøringen i 1945

Denne våren har Historielaget hatt en historisk artikkel om krigen på Eiker hver måned i lokalavisa «Eikerbladet». Det er Bent Ek og Anders Fossesholm som har skrevet. Takk til begge så langt. Etter planen skal det komme to artikler til. I år er 75 år siden 2....
Foredrag på Fossesholm

Foredrag på Fossesholm

Velkommen til et spennende foredrag!! Torsdag 15. oktober kl. 19.00 i låven: Konserveringsmålet – å gjenreise gravstedets verdighet.Konserveringstekniker Heinz Kusch har bred erfaring med å restaurere gravminner. Bl.a. har han restaurert mausoleet i Dønnes kirke...

Historielaget utsetter årsmøtet

Årsmøtet i Eiker Historielag, er avtalt til 19.april, på Fossesholm.  Med den usikkerhet som nå foreligger p.g.a. virus-fare, utsettes årsmøtet på ubestemt tid.  Fossesholm er for øvrig også stengt for alle aktivitet på ubestemt tid. Vi håper på forståelse...