Olsokleir på Fiskum 2024

Også i 2024 vil Fiskum Kulturminnelag og Barnas Historielag arrangere en olsokleir for barn i alderen 6-16 år i området rundt Fiskum gamle kirke. Dette er en del av Øvre Eiker kommunes sommerskoletilbud, og vi tilby mange av de aktivitetene vi har hatt tidligere...

Fiskum Middelalderdager 2024

I sommer arrangeres middelalderdagene på Fiskum for femtende gang. Som vanlig foregår det i området rundt Fiskum gamle kirke ved olsoktider, altså i slutten av juli. Arrangører er Fiskum Kulturminnelag i samarbeid med Eiker Husflidslag og Barnas Historielag....