Team Kulturminnevern

TEAM KULTURMINNEVERN Øvre Eikers «Team Kulturminnevern» har medlemmer fra ulike virksomheter innenfor Seksjon for kultur og samfunnsutvikling. Teamet behandler saker som angår kulturarv og kulturminnevern og har dessuten ansvar for oppfølging av kommunens...