En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge

Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og døde i 1906. Han var fiskerikyndig og studerte klekkerier, damanlegg og fiskeanlegg både i Danmark og...

En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge Tilrettelegging: Magne Grønvold NE,Bente Krantz og Gjermund GlittfjellNovember 2020 Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og...

Informasjonsstavlene fornyes

Informasjonstavlene skal oppgraderes Tekst og foto: Frode Caspersen   Tavlene ved turveien elvelangs mellom Mjøndalen og Steinberg som har inneholdt informasjon om livet og arbeidet i og ved elva, har til nå fått en ganske så stemoderlig behandling. Nå skal de...