Nersetterbåtens reise til Temte Gård og Bygdesamling

Nersetterbåtens reise til Temte Gård og Bygdesamling

Nersetterbåten har vært en kjent farkost på Drammenselva. Den var lokalt produsert som en solid trebåt som bar godt både til frakt og fisking. På mange vis har kunnskapen om selve båtbyggingen gått ut av bruk sammen med trebåten. Drammen kommune har derfor satt fokus...
Utlånt nersetterbåt kommer hjem – i selskap med en nylaget

Utlånt nersetterbåt kommer hjem – i selskap med en nylaget

Temte Gård og Bygdesamling har lånt ut en nersetterbåt fra samlingen som har vært brukt til mal for båtbyggerprosjekt i den kulturelle skolesekken i regi av Drammen kommune. Båtbygger Geir Røvik er ferdig med en ny båt, som også skal på plass i samlingen. Begge...
KORSHORGEN PÅ EIKER – EN HISTORIE OM GÅRDEN OG EIERE OPP GJENNOM TIDENDE.

KORSHORGEN PÅ EIKER – EN HISTORIE OM GÅRDEN OG EIERE OPP GJENNOM TIDENDE.

Denne tegning sto i Eikerposten 4. desember 1985. Tegneren var Bjarne Stuvsrud (antagelig tegnet rundt 1935).  Midt på tegningen ligger hovedhuset på Korshorgen og til venstre hovedhuset på Horgen Søndre, låve, uthus og sauefjøs. Opplysninger samlet av Anne Marie...

KORSHORGEN PÅ EIKER – EN HISTORIE OM GÅRDEN OG EIERE OPP GJENNOM TIDENDE.

KORSHORGEN PÅ EIKERen historie om gården og eiere opp gjennom tidende Anne Marie Steenberg JonassenSolbergmoen 15. juni 2022Endret 15. august 2022Foto: Fra 1920-tallet, fotograf ukjent   Denne tegning sto i Eikerposten 4. desember 1985. Tegneren var Bjarne...
Nærutvalgene i Drammen kommune

Nærutvalgene i Drammen kommune

​Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på, og hvor lokale saker gjøres kjent for...