Stimerking på Mjøndalsskauen gir nye turmuligheter for mange!

Stimerking på Mjøndalsskauen gir nye turmuligheter for mange!

Flere stier, toppturer og runder på Mjøndalsskauen er nå blitt merket og skiltet, gangbaner/klopper er blitt bygget på myrlendte stipartier, og trefall fra 2021-vinterens herjinger er fjernet. Et enestående samarbeide mellom MIFs seniorgruppe og DNT Drammen og Omegn,...
Karindammen i Solbergelva – en fin badeplass.

Karindammen i Solbergelva – en fin badeplass.

Karindammen i Solbergelva– en fin badeplass.​ Fremtiden 12. juni 1959 – side 6Forfatter: ROB    (Roar Bråthen)Tilrettelegging: Arne Temteog Magne Grønvold NEMars 2023 Dammen er rensket opp og klar til bruk. Vi kan ikke si at hele badeplassproblemet er...
Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eiker og folkene som bodde der.

Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eiker og folkene som bodde der.

Når historien om Lillebråten skal fortelles, er det nødvendig å gå tilbake i tid og finne ut litt om gårder som lå under «Eker prestegaard». Ved ekstraskatten i 1765 var det 15 husmannsplasser under prestegården. Den ene av disse gårdene kan være den som senere ble...

Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eiker og folkene som bodde der.

Historien om «Lillebraaten» i Øvre Eikerog folkene som bodde der. Samlet av: Anne Marie Steenberg Jonassen2022/2023Tilrettelegging: Magne Grønvold Når historien om Lillebråten skal fortelles, er det nødvendig å gå tilbake i tid og finne ut litt om gårder som lå under...