Rådstua i Vestfossen – fra brannstasjon og arrestlokale til markenskontor

Rådstua i Vestfossen “Månedens kulturminne” (august 2010) Tekst: Bent Ek 01.08.2010 “Pol’tikonstabel har vi fått, men ingen arrestkjeller, så derfor slåss vi som vi vil i mørke vinterkvelder”, står det i Vestfossenvisa fra 1890-tallet....

Braathengården brant 13. juni 2011

Ett av Øvre Eikers flotteste kulturminner er borte Brannen i Braathengården: Da Kulturminnerådet for noen år siden innledet et samarbeid med Gamle Hokksunds Venner om skilting av verneverdige bygninger i Gamle-Hokksund og Dynge, var Braathengården en av de bygningene...

Tingstua i Gamle-Hokksund

Tingstua (Hokksund) Tingstua er en bygning som ligger i Storgata i Hokksund, med adresse Storgata 43-45. Den er oppført på ei tomt som den nyopprettede Egers Commune kjøpte av Peder Larsen for 200 spesidaler høsten 1838. Eiendommen fikk betegnelsen Hus no.32 i...

«Braathengården» i Gamle-Hokksund

“Braathengården” i Gamle-Hokksund “Månedens kulturminne” (november 2008) Tekst og foto: Bent Ek 01.11.2008   Få bygninger på Eiker har nok en så spennende historie som Storgata 72-76 i Gamle-Hokksund – tidligere kjent som “Hus...