Nærutvalgene i Drammen kommune

Nærutvalgene i Drammen kommune

​Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på, og hvor lokale saker gjøres kjent for...

Nærutvalgene i Drammen kommune

Nærutvalgene i Drammen kommune Anne Gallefos Wollertsen,medlem nærutvalget bydel 3.Foto: Frode CaspersenJuni 2022   ​Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nærutvalg skal bidra til å...
Hundreåring fra Nedre Eiker. Intervju i DT og BB 1969

Hundreåring fra Nedre Eiker. Intervju i DT og BB 1969

I et intervju med Drammens Tidene og Buskerud Blad forteller Lina Juritsen om sin oppvekst i Solbergelva i tiden rundt 1870-1880. Det er fotograf Sagen og journalist «Sør» som besøker hundreåringen på Nedre Eiker pleiehjem i 1969. Selv sier hun at hun ikke føler...

Hundreåring fra Nedre Eiker. Intervju i DT og BB 1969

Hundreåring fra Nedre Eiker.Intervju i DT og BB 1969. Tekst: Gjermund GlittfjellTilrettelegging: Magne GrønvoldFebruar 2021 I et intervju med Drammens Tidene og Buskerud Blad forteller Lina Juritsen om sin oppvekst i Solbergelva i tiden rundt 1870-1880. Det er...