Borge/Møllenhof. Prestegården i Krokstadelvas eierhistorie gjennom 200 år

Borge/Møllenhof. Prestegården i Krokstadelvas eierhistorie gjennom 200 år

Prestegårdseiendommen har sitt utspring fra gården ”Borge”. Den lå i dagens Prestebråtvei, rett nedenfor der  Erling Skogly hadde kassefabrikken. Eiendommen ble også kalt ”Bakken”. Her var  Borgetjernsbekken  på sitt aller kraftigste, og det var...

Borge/Møllenhof. Prestegården i Krokstadelvas eierhistorie gjennom 200 år

   Borge/Møllenhof Prestegården i Krokstadelvas eierhistorie gjennom 200 år   Tekst: Jonn Eriksen Tilrettelegging: Frode Caspersen 28.10.2017     Om gården Borge   Prestegårdseiendommen har sitt utspring fra gården ”Borge”. Den lå i...