En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge

Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og døde i 1906. Han var fiskerikyndig og studerte klekkerier, damanlegg og fiskeanlegg både i Danmark og...

En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge Tilrettelegging: Magne Grønvold NE,Bente Krantz og Gjermund GlittfjellNovember 2020 Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og...

MÅNEDENS KULTURMINNETEMA (februar 2009) Samferdsel

Samferdsel MÅNEDENS KULTURMINNETEMA (februar 2009)   Samferdsel er et vidt begrep, som det knytter seg mange kulturminner til. Mange er opptatt av å holde gamle veier og stier åpne for allmenheten, slik at de ikke gror igjen av busker og kratt eller blir stengt...