En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge

Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og døde i 1906. Han var fiskerikyndig og studerte klekkerier, damanlegg og fiskeanlegg både i Danmark og...

En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge Tilrettelegging: Magne Grønvold NE,Bente Krantz og Gjermund GlittfjellNovember 2020 Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og...

Eiker Kulturminneregister Sundbakken

Eiker Kulturminneregister Sundbakken   Sundbakken er en eldre betegnelse på bebyggelsen på Haug prestegårds grunn på sørsiden av sundstedet over Drammenselva. Etter at det kom bru over Drammenselva på 1850-tallet og jernbane i 1866, ble sentrum gradvis flyttet...