En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge

Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og døde i 1906. Han var fiskerikyndig og studerte klekkerier, damanlegg og fiskeanlegg både i Danmark og...

En sommerreise i Norge

En sommerreise i Norge Tilrettelegging: Magne Grønvold NE,Bente Krantz og Gjermund GlittfjellNovember 2020 Fra Bror Meyer i Drammen har Eiker Arkiv fått (16. oktober 2020) noen dokumenter skrevet av Arthur Feddersen.  A. Feddersen var født i Danmark i 1835 og...

Kulturminneregister Ferdselsveier  

Kulturminneregister Ferdselsveier Denne katalogen inneholder en oversikt over gamle ferdselsveier i Øvre- og Nedre Eiker, gruppert etter type og topografisk etter gårds- og bruksnummer. Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til...