FOLKESKOLENS KOKEBOK

FOLKESKOLENS KOKEBOK AV KRISTIANIAForlaget av H. Aschehaug & CO. (W. Nygaard)Dorothea Christensen og Helga Helgesensjette opplagMelk 2. del:Tilrettelegging: Arne Temteog Magne Grønvold NEFebruar 2024 Ovennevnte kokebok utgitt i 1916 har kommet meg i hende. Her er...
Mjøndalens Kalkfabrik 90år – del 1

Mjøndalens Kalkfabrik 90år – del 1

«Mjøndalen kalkfabrikk 90 år» er delt i to deler. Den første delen er skrevet av Per Oseth, mens i den andre delen, som går mer i dybden av hva som skjedde da fabrikken brant ned i 1899, er forfatteren ukjent. Begge historiene tar, i tillegg til beskrivelsen av...

Amund Guldens historie

Tusen takk til Lars Gulden for denne vel skrevne fortellingen om sin far Asmund Guldens oppvekst på Ytterkollen og i Mjøndalen. Dette er et utsnitt fra et manuskript som ble påbegynt under farens sykdomsleie på Gran Canaria i 1997 og siden sluttført i 1998. Les....