Print Friendly, PDF & Email

Da Øvre Eiker fikk ny kultursekretær

Et 30-årsjubileum

Tekst: Bent Ek
19.12.2008

 

1. mai 1977 opprettet Øvre Eiker kommune stillingen som kultursekretær. Det var den spede begynnelsen på det som i dag heter «kulturseksjonen». I flere år var dette en etat som besto av bare en person – kultursekretæren.

Den første som ble ansatt i den nye stillingen var drammenseren Roar Ringdahl. Han ble imidlertid bare et års tid. Høsten 1978 skulle det altså ansettes ny kultursekretær, og valget falt på den 30 år gamle Josetein Barstad, oppvokst i Skotselv og sønn av bygdas gamle sogneprest. Han var utdannet teolog, men hadde yrkesbakgrunn som lærer, fabrikkarbeider og sjømann.
Barstad har som kjent fått en lang karriere i kommunen, og han er i dag Øvre Eikers rådmann – fortsatt med store ambisjoner for kulturlivet i bygda. 30-årsjubileet som kommuneansatt har foregått i stillhet, men det kan jo være interessant å lese om hvordan den kommunale kulturpolitikken var organisert i 1978.
Kommunens øverste organ på dette feltet var kulturstyret, og under dette var det et eget biblioteksstyre, idrettsutvalg, kulturvernnemnd og ungdomsutvalg. Kultursekretæren skulle være saksbehandler og sekretær for alle disse fem utvalgene, i tillegg til å forberede saker som skulle legges fram for kommunestyret.
Det er også verdt å merke seg at den nyansatte kultursekretæren utpekte utgivelse av bygdebok som en av kommunens viktigste utfordringer på kulturområdet, ved siden av opprettelse av ungdomsklubber og utarbeidelse av en kommunal kulturplan. Bygdeboksaken var alt ferdig utredet, men den budsjettmessige siden av saken var ikke avklart enda. Der står saken fortsatt når det gjelder et fjerde og avsluttende bind av «Eikers historie».

oek-kultur-001-web30[1]

Kommuneinformasjon nr.3 1978.