Nøstetangen Café ble det torsdag 1/2-2024 registrert bilder fra Dag Olaussens fotoalbum, med god hjelp fra publikum som hadde møtt fram. Disse bildene er nå godt registrert – men hvis du som leser dette finner feil eller har tilleggsopplysninger, er det bare å ta kontakt på bent.ek@eiker.org.er Arkiv har vi mange bilder som vi gjerne vil ha flere opplysninger om – nedenfor finner du noen av dem. Denne

Vi samles på nytt torsdag 15/1-2004, kl.15 og kl.18, for å registrere nye bilder:

Alle er hjertelig velkommen – enten de har opplysninger å bidra med eller ikke. Om du ikke har anledning til å møte opp, er vi også takknemlig for å få inn opplysninger på e-post til: bent.ek@eiker.org.

Album fra Dag José Olaussen

1.

Båt i Drammenselva like nedenfor Landskjæret. I bakgrunnen ligger Hellefossen med papirfabrikken Holmen-Hellefos og kraftstasjonen. Bildet er antakelig tatt på begynnelsen av 1960-tallet.

2.

Karl Jørgen Madsen og Dag Olaussen, antakelig på en påsketur.

3.

Den kjente politikeren Eugene Olaussen (1887-1962) utenfor huset i Dynge.

4.

Karl Jørgen Madsen (1927-2003). Han var sønn av Marthe Madsen, som arrangerte «Martherennet».

5.

Anna Dorothea Olaussen (1895-1973).

6.

Odd Engebretsen. Han hadde oppnavnene «Tønna» og «Guttemann».

7.

Karl Jørgen Madsen og Dag Olaussen.

 

8.

Barneflokk i Dynge – fra venstre Kåre Gevelt, Hans Petter Westersund, Tom Arne Engebretsen og Stein Arve Olaussen. I bakgrunnen ser vi Thorleif Grimnes’ hus til høyre og Marie Alfredsens hus til venstre.

9.

Den nye Hokksund bru i 1958, med Sanden Hotell til venstre. Bildet er antakelig tatt 17. mai, folketoget gikk over brua, noen uker før den offisielle åpningen.

10.

Flom ved Hellefossen. Bildet er antakelig tatt midt på 1960-tallet, mens det fortsatt var tømmerfløting i Drammenselva.

11.

Maren og Ruth Svendsen (mor og datter).

12.

Maren Svendsen og Thomas «Plugg» Engebretstsen (søsken).

13.

Bjarne Kristensen, Anders Bakken, Tore Svendsrud ved blandemaskinen. Antakelig støpes det grunnmur til Martin og Ingeborg Engets nye hus.

14.

Kraftstasjon øst ved Hellefossen. Huset bakenfor var bolig for kraftstasjonsbestyreren.

 

15.

Vinterbilde fra Dynge. Torleif Grimnes’ hus ligger til høyre, Andreas «Greven» Engebretsens til venstre.

16.

Maren Svendsen, Odd Svendsen og Ellen Fagerlid Olsen. Odd Svendsen var med i akrobatgruppa «Tre Eikers».

17.

Turi Grimnes.

18.

17. mai en gang på 1960-tallet. Inger Fagerlid Olsen står foran. Bak fra venstre står Jon Anders Blegeberg, Olav Blegeberg, Laura Blegeberg, Ingjerd Hansen (i bakgrunnen) og Per Elling Fagerlid Olsen. Gutten er ukjent.

19.

Hobbelstads fiskebu i Dynge.

20.

Hobbelstads fiskebu i Dynge.

21.

Doppene tatt fra brua. Lensene er vekk, så bildet må være tatt noen år etter at tømmer fløtningen tok slutt i 1969.

22.

Doppene tatt fra brua. Lensene er vekk, så bildet må være tatt noen år etter at tømmer fløtningen tok slutt i 1969.

23.

Doppene tatt fra brua. Lensene er vekk, så bildet må være tatt noen år etter at tømmer fløtningen tok slutt i 1969.

24.

Holmen-Hellefos’ tømmerlager i elva ovenfor Hellefossen.

25.

Risøra med råtnende dopper og lenser.

26.

Barn i Dynge foran Henrik Engets garasje. Fra venstre: Jørgen Firing, Hellik Sønju Hansen, Haakon Skretteberg, Hedda Firing, Mari Olaussen, Silje Stenseth, Hege Kvitle og Liv Tone Haare.

27.

Barn i Dynge foran Henrik Engets garasje. Fra venstre: Øyvind Sæterli, Tina Sønju Hansen, Jørgen og Hedda Firing, Hellik Sønju Hansen og Mari Olaussen. Laksen som hener på veggen veide 13,7 kg og ble tatt av Rune Enget.

28.

Dag Olaussen. Stedet er ukjent.

25.

Bebyggelse i Dynge. Anders Bakkens hus til venstre, Martin og Ingeborg Engets til høyre.

30.

Barnehjelpsdag («ett øre til barna»)i Hokksund. Bildet er tatt i enden av Storgata, mellom Sanden Hotell og Hokksund Samvirkelag.

31.

Barnehjelpsdag («ett øre til barna»)i Hokksund. Opptoget startet ved Kruke gård øverst i Dynge. Bildet er tatt i utenfor June Svendsruds hus.

32.

Odd Engebretsen.

33.

Dag Olaussen med sønnene Tom Erik og Stein Arve.

34.

Anders Bakkens hus (Dynge 39). På motsatt side av veien ser vi huset til Signe og Kåre Gevelt (hvit bygning) og Sverre Hansen (mørk bygning).

35.

Stein Arve Olaussen i båt rett ved Hellefos kraftsasjon.

36.

Familien Olaussen – Dag og Borghild med barna Tom Erik, Anna Beate og Stein Arve. Bildet er tatt ved Drammenselva, med Holmen-Hellefos i bakgrunnen til høyre.

37.

Anna Olaussen. I bakgrunnen Maren Svendsen og Åsfrid Johansen. Bildet er tatt i Bjarne Kristensens stue.

38.

Borghild Olaussen med tre barn på fanget (hvem?), Dag Olaussen, Inger Fagerlid Olsen og Stein Arve Olaussen.

39.

På badestranda ved Sundhaugen. Per Elling og Inger Fagerlid Olsen, Borghild Olaussen.

40.

Anna Olaussen foran porten til sin egen eiendom i Dynge. På andre siden av gata liger Bjarne Kristensens hus.

41.

Anna Beate Olaussen, Anna Olaussen, Dagny Madsen og Karl Jørgen Madsen. Bildert er tatt på 17. mai ved Hokksund barneskole.

42.

Arne Engebretsen, Bjarne Kristensen, Anders Bakken og Trygve Solvang. Bildet er tatt i Dynge utenfor Torleif Grimnes’ hus.

43.

Nils Ferdinand Jacobsen.

44.

Ukjent mann sammen med Borghild Olaussen.

45.

Anna Olaussen og Marie Alfredsen.

46.

Dag og Borghild Olaussen.

47.

Reidar og Anna Bogen med Mari Olaussen.

48.

Mari Olaussen, Jørgen Firing og Hedda Firing.

49.

Borghild Olaussen, Anna og Reidar Bogen.

52.

Hans E. Hansen.

53.

Dag og Borghild Olaussen på verandaen hjemme i Dynge. Vi ser Svendsruds hus i bakgrunnen.

54.

Anna Bogen.

55.

Sverre og Mary Hansen.

56.

Ågot Herland.

57.

Ågot Herland og Borghild Olaussen.

58.

Reidar Bogen.

59.

Anna Bogen.

60.

Dag Olaussen.

61.

June Svendsrud.

62.

Borghild Olaussen, Anna og Reidar Bogen.

63.

Fra venstre: Borghild Olaussen, Ellinor Larsen, Arna Skretteberg, Mary Berg Hansen og Anna Bogen. Bildet er tatt i kjellerstua hos Olaussen antakelig midt på 1970-tallet.

64.

Borghild Olaussen, Sverre og Mary Hansen. Bildet er tatt i kjellerstua hos Olaussen antakelig midt på 1970-tallet.