Print Friendly, PDF & Email

Dalervakta på Ytterkollen

Opplysninger: Randi Stensmyren og Hilda Thorsby.
Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen, NE
02.02.2006

Foto fra Hilda Thorsby.

 

Foto: Magnus Ingebretsen (Bull) .

 

 

På bildene ser du ”Dalervakta” ved planovergangen på riksvei 283 på Ytterkollen.

Dalervakta ble automatisert 28. januar 1957. Før den tid ble portene lukket manuelt. Varslingen ble om dagen utført ved hjelp av flagg. Den som hadde vakt viste med hvitt flagg når banen var klar, og rødt flagg ble vist når det var fare av noe slag. Om natten lyste man med lykter. Klart lys når alt var i orden, og rødt lys når det var noe galt på linja.

Vaktstua var delt i to, og hadde en gang i midten. Det var ett rom til hver avløser.

Ved siden av uthuset på vakta var det en liten kjøkkenhage og et blomsterbed. Foran vaktstua, på gavlveggen, var det en solid benk hvor folk etter spaserturer langs linja på søndager slappet av og tok en prat med kjente. Bildet viser nettopp en slik pratestund, men dessverre vet vi ikke hvem personene er. Ta derfor kontakt hvis det dras kjensel på dem!

Frua fra Strykplassen var ”vaktmann” i Dalervakta. Dorthea Jakobsen fra Dalerboligen, Kristine Martinsen, Inger Olsen og Alfhild Martinsen tjenestegjorde også der i mange år. De siste vaktfolkene var Martha Borgersen, Jørand Horgen, Signe Hansen og Lorentz Andreassen.

Foto: Magnus Ingebretsen (Bull).