Print Friendly, PDF & Email

Damhuset på Nerdammen blir turisthytte

Tekst:  Magne Grønvold NE
Foto: Frode Caspersen
Desember 2018

Damhuset på Nerdammen. Foto: Frode Caspersen

Damhuset på Nerdamsmuren i Solbergelva vil bli en liten perle av en turisthytte når den står ferdige en gang på våren 2020. Damhuset på Nerdamsdemningen i Solbergvassdraget ble bygd rundt år 1900 i forbindelse med at Solberg Spinderi bygde ny demning i Nerdammen. I desember 1941 kjøpte Drammen kommune vannrettighetene og eiendommene med tilknytning til Solbergvassdraget. Det er fortsatt Drammen kommune som eier hytta, men DNT Drammen og Omegn skal leie den og ruste den opp for cirka 350.000 kroner.  

Heve og senkeanordning for åpning og lukking av luka.Foto: Frode Caspersen

Denne tradisjonsrike lille bygningen, som tidligere huset heve- og senkeanordningen for damluka, fungerte også som husly for damvokteren. For å spare på vannet, ble det etablert en ordning med ”damslipp”. Ordningen gikk ut på at voksne ansatte ved spinneriet sluttet arbeidet ved 14–tiden for å gå inn til Nerdammen for å stenge av vannet. Vedkommende overnattet i damhuset på Nerdammen for å åpne damlukene ved 04:00-tiden neste morgen. Dampasseren måtte så innfinne seg på arbeidet ved frokosttid. Mandagsslippet av vann var populært. En kunne da kombinere vannslippet med en liten ferietur sammen med familien. 

Nå er planen at Damhuset skal bli en liten perle av en turistforeningshytte, velegnet for turtelduer! Oppussingen av Damhuset på Nerdammen ble startet på høsten 2018. Innvendig kledning og himling ble fjernet. Heve- og senkeanordningen for damluka ble fjernet og montert på enden av muren da muren ble rehabilitert i 2015/2016. Les om den fine markeringen for fullført rehabilitering av damanleggene.

Heve- og senkeanordningen for damluka montert på dammuren. Foto: Magne Grønvold

Vi håper å bli ferdige til neste høst, men våren 2020 er kanskje mest realistisk, – Vi ønsker å heve bygget 30–40 cm for å få plass til en hems, og få satt inn vinduer mot vannsiden. Dette kan bli ei romantisk og hyggelig hytte for et par eller en liten familie, mener DNT Drammen og Omegns daglige leder, Simon Torgersen. 

Innvendig. Foto: Magne Grønvold

Mulighet for hems. Foto: Magne Grønvold

Innvendig. Foto: Magne Grønvold

Kanskje kommer det hems her. Foto: Magne Grønvold

Damhuset mai 2015, før rehabilitering av dammuren. Foto: Magne Grønvold