Print Friendly, PDF & Email

Daniel Georg Bull

Nedre Eikers andre sogneprest
13.10.1844 – 15.07.1915

Tekst : Anne Gallefos Wollertsen NE

Martinius Hamarstrøm har gitt følgende karakteristikk av Daniel G. Bull :

«Daniel Bull var ikke helt ukjent med Nedre Eiker da han i 1886 ble sogneprest der. Han hadde nemlig vært kapellan i Stor Eiker i 1870-årene.
Han var ikke noen stor mann, heller liten, og hadde ikke noen ruvende fremtreden, heller.
Han ble betgnet som en meget belest mann, og han skrev i mange år prekener i Drammens Blads søndagsnummer.


Jeg har ikke hørt ham preke, uten en gang som ganske ung gutt. Jeg erindrer at han skarret, og hadde en nærmest svak stemme.
En drammensavis skrev i hans nekrolog omtrent følgende : Som geistlig taler hadde han overmenn, men han var en meget belest mann. Avdøde kirkesanger Skarsten fortalte meg at sogneprest D. Bull hadde alt skriftlig i den skjønneste orden. Og forhenværende Ordfører Th. Borgersen sa til meg i går at Bull var en pliktoppfyllende embedsmann.Det ser altså ut til at hos noen prester, som hos andre dødelige, er evnenes art forskjellige.

Sogneprest Bull mistet sin frue, født Døscher, mens han var sogneprest på Nedre Eiker. Hun er den eneste av våre prestefruer som er død på Nedre Eiker.
Etter hva jeg har hørt, var han en vennesel, fredelig og omgjengelig mann. Han deltok visstnok ikke i noen politisk bevegelse, men var meget interessert i en ungdomsforening som hadde sine møter på den gamle meierisal – forlngst nedbrent.
Han døde i Hokksund i 1915 – samme år som hans forgjenger i Nedre Eikers sogneprestembede døde.»

Litt mer historie:
Bull virket i Nedre Eiker i 10 år, og flyttet så til Øvre Eiker. Ved sin avreise fra bygda skrev han : «I hans hjerte vil erindringen om Nedre Eiker aldri utslettes. Så dypt har intet annet sted slått rot som i Nedre Eiker, der gjemmer så mange dyrebare minner for ham. Den vennlige, tjenesteaktige og bramfrie befolkning vil han aldri kunne glemme, og det er hans glede at han i fremtiden tør håpe av og til å kunne se de kjære folk igjen, og at Haug prestegård ikke ligger så langt fra Nedre Eiker bygd.»
Som nevnt av Hamartsrøm døde Bulls hustru på Møllenhoff prestegård i 1887. I 1899 giftet han seg på ny, da med Otilie Wigen fra Viken nordre i Nedre Eiker.

I mange år var sogneprest Daniel Bull Drammens Tidende og Buskerud Blads faste «korrespondent» på Eiker. Under signaturen «D.B.» leverte han regelmessig små rapporter om store og små begivenheter – oftest om de små. Her kan du lese hva han skrev om sommeren 1906.

Kilde og foto: Lillevold/Nedre Eiker, 1960.