Print Friendly, PDF & Email

Hollandske keramiske fliser i Fiskum gamle kirke

Tekst/bilder: Gjermund Glittfjell, NE
Tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen
10.09.2012

 

 

Olsokfeiring i Fiskum Gamle kirke i 2012.

 

29. juli 2012 var undertegnede på Olsok-gudstjeneste i Fiskum gamle kirke. Etter gudstjenesten ble noen i det loaklhistoriske miljøet igjen for å ta kirken i nærmere øyesyn, og høre om/oppdage mer av den spennende historien rundt kirken.

Den unike gravminnesamlingen ble mottatt med stor begeistring i det lokalhistoriske miljøet. Kultursjef i Øvre Eiker kommune Lidia Ivanova Myhre takket Knut Lande og «kulturminnelærere» i Øvre Eiker kommune for innsatsen med istandgjøring og formidling av historien rundt gravminnene og middelalderkirken.

Glasert hollandsk flis før rengjøring.

Glasert flis etter rengjøring og behandling med olje.

Hollandsk flis slik den ble funnet i Fiskum gamle kirke

Rester av gammel kalk ses tydelig.

Tre rengjorte fliser i sakristiet

Rester av gamle fliser i Fiskum Gamle kirke.

Gulvflisene i terrakotta
Selv fattet jeg raskt interesse for tre gulvfliser i terrakotta som også var utstilt i gravminnesamlinga. Knut Lande kunne informere om at dette var fliser som var oppdaget under alteret i kirken. Jeg fikk tilgang til å ta flisene i nærmere øyesyn. Det viste seg at det lå ca 20 – 25 fliser stablet under alteret. Noe av gulvet under alteret var fremdeles inntakt med fliser, ca 1 kvadratmeter. Jeg fikk med meg tre hele fliser for nærmere undersøkelse.

Det var en flis som var i terrakotta uten glasur, størrelsen var 21,6 x 21,6/22,6, med en tykkelse på 2,2 cm til 2,6 cm, alt målt fra ytterkant og mot midten. Flisen ser udekorert ut, men har innslag av grønn glasur på den ene siden. Flisen er sansynligvis helglasert på den ene siden.

Neste flis var tydelig glasert grønn på den ene siden, med rester av glasur på to endestykker. Størrelsen på flisa er 21,8 x 21,8 og med en tykkelse på 2,3 cm. Det vil si en mer nøyaktig flis enn den glaserte.
Flisa ble vasket, og den grønne glasuren kom tydelig fram. Flisa hadde ikke mange skader, og virket lite slitt til å ha blitt brukt som gulvflis. Det ser ut som om den har litt mer slitasje i det ene hjørnet, og det er rester etter kalklag på flisa.

Den siste flisa var også glasert på den ene sida, med en klar glasur som gir flisa den typiske brune terrakottafargen. Flisa er glasert på en av de fire endestykkene. Flisa bærer preg av slitasje, og har et avslått skall i den ene av sidene. Det er rester etter kalkmuring rundt og under flisa. Størrelsen er 22 cm x 22 cm og med en tykkelse på 2,5 cm, altså en meget nøyaktig flis. En rengjøring vil avdekke mer om flisens kvalitet.

Forskjeller på slike fliser vil alltid forekomme selv om de betegnes som «like store». Dette kommer av brennemåten i teglovnen og varmeforskjeller under brenning.

Flisene i Fiskum gamle kirke kom inn som et element i kirken mellom 1731 og 1740. I 1665 klages det over dårlige gulv i kirken, det samme skjer i 1731

Etter en besiktigelse i 1740 kommer det fram at eieren av kirken har steinsatt midtgangen med store firkantete glaserte fliser – «bæklede i den store gang i samme kirche, med glasserede fiirkantete Hollandske steen». (Statsarkivet).

Det råtne tregulvet var nå erstattet med et gulv av teglfliser i midtgangen. Det viser seg at ved min besiktigelse er det også fliser i deler av alterpartiet. Tregulvet inn til sakristiet er også blitt høyere, slik at det kan se ut som om noe av tregulvet hviler på flisene.

I 1804 og i 1826 legges det nytt plankegulv i kirken, sansynligvis har da flisene blitt tatt vekk. I 1947 støpes det dragere i kjelleren som bjelkelag, og plankegulv ble lagt oppå.
Ut ifra disse opplysningene må en da regne med at de «Hollandske Steen» har kommet inn i kirken mellom 1731 og 1740.

Forbindelse til Sem kongsgård?
I DT kan man lese følgende utdrag i en artikkel skrevet 17. desember 1921 om «Kongsgården Sem på Eiker». Bygningen og dens historie beskrives over nesten to hele sider. Her kommer et utdrag som kan sette tankene i sving angående flisene i Fiskum Gamle kirke:
– Anden etage var helt kongens som gjesteleilighet og var praktfullt utstyrt. Den besto av sovekammer og en præktig riddersal med 6 fag dobbelte vinduer. Gulvene var dekket med hollandske fliser…
Kan flisene ha havnet i Fiskum Gamle kirke etter at Sem var en «saga blott»?

I neste omgang får en se nærmere på kilder fra statsarkivet; vedlikehold og besiktigelse mm i perioden 1740 – 1748.

Fliser for de kondisjonerte
Hollandske fliser er en betegnelse som går igjen i historien. Det å flislegge eller taktekke et hus med Hollandske stein var nok et synlig tegn på rikdom. Den dag i dag er Hollandsk glasert takstein et dyrt produkt.

Som et eksempel på import av Hollandske fliser kom jeg over en artikkel skrevet av dykkere i Farsund dykkerklubb (www.ndf.no, www.mir-co.net/orte/saeloeer-norge.htm). De beskriver fliser funnet ved Agnekilen og funn av fliser fra «flisevraket». Hollandske fliser ble ofte brukt som ballast på vei fra Holland og hjem til Norge. Flisene fra «flisevraket» på Sælør er fliser som har samme farge og størrelse som Fiskumflisene. En import av slike fliser startet rundt 1630-åra. Noen av flisene fra «flisevraket» i Agnekilen har en hvit pipeleiredekorasjon under. Flisene ble brukt som gulvfliser og dekorasjonsfliser bak f.e.k. ovner.

Kilder: Muntlige: Knut Lande, Trond Bollerud, Olav Homlebekk.
Trykte bilder: Farsund dykkerklubb, Norges kirker – Buskerud.
DT 17.12.1921.