Print Friendly, PDF & Email

Den Norske Galoge- og Gummivarefabrikk – «Kalosjen»

Om «Kalosjen» og noen av dens mange produkter

Tekst: Gjermund Glittfjell
Foto og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen/Eiker Arkiv NE
13.05.2010

Astrid Wilthil pakker pakkestrikk.

 

Hvem har vel ikke en slik i heimen – varmeflaska fra «Kalosjen»!

 

Testing av varmeflaske. Noen som vet hvem mannen er?

.»Galoge- og Gummivarefabrikken» i Krokstadelva ble stiftet 22. november 1896. De fleste som arbeidet på «Kalosjen» var folk fra nærmiljøet, til tross for at fabrikken måtte få drahjelp fra skottejenter og svenske fagarbeidere de første årene.

Det første fabrikkanlegget bestod av en 70 meter lang bygning i to fulle etasjer. I første etasje var det blanderi, maskinsal og teknisk avdeling. Produksjonen av galoger foregikk i 2. etasje.

Arbeidsdagen var i de første årene på 12 timer og en utbetaling på 18 øre timen. Kvinner lå ca halparten under dette.
Etter hvert skulle produksjonen bestå av mange tusen artikler, noen mer eller mindre vellykkede enn andre. På bildene Eiker Arkiv har valgt ut, ser vi Astrid Wilthil som pakker ned pakkestrikk.

Produksjon av varmeflasker var også et kjent og kjært produkt. Varmeflaskene ble kvalitetssikret ved hjelp av trykkluft, og ble de for gamle etter års bruk, vet vel de fleste utfallet med ei våt seng og masse ekstraarbeid!

Et annet produkt var «Ku med drikkekar». Gummikua som kunne drikke av karet, for deretter å bli melket! lød det i patentbeskrivelsen. Det skulle vise seg at det finurlige gummileketøyet ikke ble noen suksess.

«Kalosjen » har vist seg bærekraftig siden 1896. Vi lar noe av direktør Kjell Sølvbergs etterord i jubileumsboka være til ettertanke for bedriften som fortsatt «går» her på Eiker:
– Bedriftens politikk har vært å justere seg etter hvert, slik at en unngår de store skippertakene. «Kalosjen» må også i framtiden lansere nye prosjekter, slik at grunnlaget for morgendagen legges.

Les om Kalosjen i arbeid og fritid

Les om Kalosjen i 1905

Kilde: Kalosjen 100 år. Norges eldste gummivarefabrikk.

Ku med drikkekar ble aldri den helt store suksessen…