Print Friendly, PDF & Email

JA – Det blir et nytt Solbergsenter!

Tekst og foto: Frode Caspersen – 05.02.2006
Sist oppdatert: 30.10.2006

Planer om et nytt Solbergsenter har pågått helt siden år 2000. Kiwi Eiendom har i sitt konsept lagt stor vekt på å skape et harmonisk og trivelig «nærmiljøsenter» og millionbeløp er nedlagt i prosjektarbeidet.

Blir det et nytt Solbergsenter?

Mange stiller seg nå dette spørsmålet etter at våre folkevalgte vurderer å sette dette høyst påkrevde prosjektet på vent for andre gang. Årsaken skal være for stort arbeidspress. Arbeidet med kommuneplanen bruker all kapasitet og flere reguleringssaker drøyer derfor ut i tid.
Planutvalget har derfor vedtatt en prioritert liste over hvilke reguleringsplaner det skal settes fokus på i første kvartal. Et nytt Solbergsenter er med på lista, men leietakerne er allikevel bekymret, for denne saken er ikke først på lista. Frykten for at toget går for godt denne gangen, er stor. Mange arbeidsplasser vil da gå tapt og sjansen for at senteret går konkurs for tredje gang er også over-hengende. Ove Byrmo i ProsjektCompaniet som fungerer som eiendomssjef for Kiwi Eiendom, har ikke lagt skjul på at dette kan bli et mulig scenarie dersom man nå ikke får dratt i gang 2.gangsbehandlingen. Utbyggingen, som har en ramme på rundt 80 millioner kroner, er tenkt igangsatt i juni. Det begynner å haste!

Eiker Arkiv har sitt tilholdssted i Solberg bibliotek et steinkast unna. Gjennom flere år har vi ved å titte ut av vinduet fra orkesterplassen i 2. etasje kunnet iaktta hvordan et sentralt sted i bygda har forfalt. Både bygningsmessig og ikke minst estetisk. Området som tilhører Kiwi Eiendom er svært skjemmende. Det har det vært i mange år, og jeg tror de fleste er med oss når vi påstår at dette er Nedre Eikers estetisk styggeste område. (Se bildene under). At kommunen ikke har festet grep og tilrettelagt for en utbygging tidligere, virker uforståelig. Enda mer uforståelig blir det når det seriøst vurderes å utsette behandlingen enda en gang. Naboene har vært engasjerte lenge. Eiker Arkiv har også gjennom de siste fem åra fått flere henvendelser der det særlig etterlyses handling, og på senterets kafeteria går diskusjonen livlig om dagen. «Om det ikke blir utbygging, hva blir det da? Flere år med neglisjering og ytterligere forfall»? Men det finnes en utvei, stor arbeidsmengde til tross, og ordføreren har selv antydet muligheten, nemlig leie inn ekstern hjelp. Og det er nok lurt, for meningene i lokalmiljøet synes klar: Gi grønt lys ved ganske straks å gi godkjentstemplet, ellers vil dette ikke gå upåaktet hen ved neste korsvei!

 

Siste nytt:
10.02.2006: Formannskapet stiller med kr 100 000 for å forsere omreguleringen av Solbergsenteret, skriver DT. Etter at det ble samlet inn 450 underskrifter som ble overlevert politikerne, bestemte disse seg for å stille med midler slik at man kan leie inn ekstra arbeidskapasitet for å kunne behandle søknaden uten å gå på bekostning av andre omreguleringsplaner. Ove Brymo fra Prosjektcompaniet som er ansvarlig for utbyggingen er fornøyd, og sier de vil levere inn byggemeldingen så snart som mulig.
14.06.2006: Kommunestyret vedtar utbygging. Les saksdokumentene (103kB pdf)
30.10.2006: 20 av i alt 34 leiligheter er nå solgt ved Solbergsenteret. Dette betyr at utbyggingen av leilighetskomplekset og senteret kan starte opp. Planen er at dette skal skje ved nyttårstider.

Ikke pent! Området mellom Solberg Sport- og Kultur- senter og Kiwi har i flere år fungert som deponi for utfyllinsmasser.

Ikke pent! Store sementrør beskytter lysmastene. Fine å kaste fra seg søppel i.

Ikke pent! Utsikt mot Kiwi fra Gml. riksvei. Svært skjemmende plakatoppsetting. Regler?

Ikke pent! Beboere rundt Solberg Spinneri må passere Kiwis varemottak på veien til og fra jobb. Det må også ordføreren….

Ikke pent! Hele bygget er tagget ned. Det er også de knallblå søppelcontainerne som har «falt ned fra himmelen».

Pent! Konsulentforslag til ny arealutnyttelse. Klikk på bildet!

Ditt hus og mitt hus ser venleg til einannen
når det er rett. Når det er rett er det sym-
pati  mellom hus. Då  trivs dei  i einannens
selskap, liker einannens serdrag, bli vakre-
re sjølve ved ting som det andre har.

Fra «Huset og fuglen» av Tarjei Vesaas