Print Friendly, PDF & Email

  

Det startet med bomull

 

 

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Frode Caspersen

08.03.2021

AN OLD TIME COTTON GIN

«The Cotton Belt»

bomullsball

En bomullsballe lastes inn

 
 

Solberg bomuldsspinderi 1821

«Drammen bomuldsspinderi» (1818), og etter hvert «Solberg bomuldsspinderi» (1821), fikk sin første bomull fra Amerika. Dette kom som import over Drammen havn. En skal ikke se bort fra at bomullen først hadde vært innom København der den ble fordelt og videresendt til produsentene.
Til å begynne med kom all bomull fra Østen og India. Det var først etter at E. Whitney i 1793 oppfant maskinen (Cotton Gin) som kunne rense bort frøene fra bomullen , at Amerika satset på avlinger av stor skala.

Fra 1790 årene opplevde Amerika en eksplosjon i produksjon av bomull til egen industri, pluss en stadig økende eksport av bomull  til resten av verden. Produksjonen i 1792 var på 2 millioner pund, og femti år etter på over en milliard pund.  Dette ga store inntekter for plantasjeeierne, og et enda hardere regime for slavene. I 1861 var det ca. 2,5 millioner slaver som arbeidet ved bomullsplantasjene. Amerikas industrihistorie ble i stor grad påvirket av bomullsproduksjonen, og i 1830 årene snakker man om «The Cotton Belt». 
Minuset med bomullsproduksjonen var at den utarmet jordsmonnet for næringsstoffer. Fordelen var at bomull var lett og dyrke og lett og oppbevare i forhold til tobakk og indigo.

Under den Amerikanske borgerkrigen bryter syv bomullsstater ut av unionen og danner Amerikas konføderate stater. På hvilken måte urolighetene påvirket Solbergs bomullspinderis produksjon vet vi lite om, da arkivene fra denne perioden gikk tapt på 1990 tallet.

Drammen havn/Holmen i Drammen rundt 1870. Knudsen og Jørgensen skibsverft. Verftet var i 1870-årene Drammens største. Foto: Fra Tor Adler Knudsens bildesamling

Torstein Helland. Direktør på Solberg Spinderi fra 1979 til konkursen i 1990

Bomullen fremdeles viktig
Bomull er fremdeles viktig i vår tid. Årlig produksjon av bomullstekstiler ligger på 18 milliarder kilo. Bare USA bruker over tre milliarder dollar på sine bomullsbønder i form av subsidier. I vestafrikanske land har rundt 10 millioner mennesker sin inntekt fra bomullsproduksjon. I dag produseres bomullen Solberg Spinderi bruker i flere land og med forskjellige kvaliteter og egenskaper.
På Ulverud gård er det funnet noen dokumenter som omhandler Lauritz Helseths kontoer i 1863. Vi gjengir her en av sidene inneholdende «Conto for Bomuld» og «Conto for Spiritus». (Bildet under).

 
 
Kilder brukt: 

Wikipedia
Solberg Spinderis arkiver