Print Friendly, PDF & Email

Digitalt fortaltDigitalt fortalt består av personlige fortellinger knyttet til kulturminner.
Denne nettsiden er dedikert Nedre Eikers rike kulturarv, og ble opprettet i forbindelse med kulturminneåret 2009.


Foreløpig har følgende kulturminner fått plass på vår nettside: Tømmerfløtingen ved Steinberg Hengsle, Herman Wildenveys litterære arv, Solberg Spinneri og den gamle veien til Kristiania (Oslo).


Digitalt fortalt er under utvikling. Forbedringer kommer, og Digitalt fortalt vil leve videre etter 2009.