Print Friendly, PDF & Email

Dr. Kamstrup på Killingrud og fru Marens barn – del to

Tekst: Gjermund Glittfjell
Avfotografering og tolrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
26.03.2011

Andreas Tandberg Kamstrup. Fotografi fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

 

Erik Werenskiold besøkte ofte familien Kamstrup på Killingrud, og benyttet familien som motiv bl a til bildet «Juleslakt» som ble publisert i Dagbladet 9. februar 1935.

 

Maren Tandberg Kamstrup på Killingrud i 1901. Fotografi fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

 

Antoinette Erika Kamstrup fotografert i Drammen i 1874, altså 15 år gammel. Foto fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

 

Andreas og Hans Kamstrup. Foto fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

Hans Kamstrup på Sumatra med «små venner».

Trofejegeren Hans Kamstrup.

Etter at dr. Kamstrup hadde etablert seg på Killingrud i Solbergelva skulle barneflokken øke betraktelig. Fem av i alt åtte barn ble født på godset, og alle barna har på hver sin måte en historie å fortelle. Vi har laget en kronologisk rekkefølge over Maren og Theodors arvinger. I denne bolken kan du lese om de tre eldste.

Andreas Tandberg Kamstrup ble født 10. mai 1858 i Skien. Han studerte ved Aars og Voss skole i Oslo i 1877. Denne skolen var fram til 1918 en av Oslos største private høiere skoler. I dag troner Radisson SAS Hotel i kvartalet der skolen lå.
Flere kjente personer har gått på Aars og Voss skole, vi kan nevne Olaf Bull, Fridtjof Nansen og Erik Werenskiold.

Erik Werenskiold tegnet familien Kamstrup i forskjellige situasjoner da han illiustrerte «Familien på Gilje». Et av motivene heter Juleslakt 1902. Et annet heter «Kapteinen, Ma og Inger-Johanna», også fra 1902. Tegningen og fotografiet av Maren Tandberg Kamstrup har noen likhetstrekk.

Illustrasjonen «Kapteinen, Ma og Inger-Johanna» av Erik Werenskiold. Til «Familien på Gilje».

Andreas Tandberg Kamstrup ble i 1880 bestyrer av en tobakksplantasjen Helvetia på Sumatra. Det var i områdene rundt Deli på Sumatra at de første tobakksfarmene dukket opp. Andreas T. K. var en av de første europeiske grunderne som satset på farmertilværelse. Det skulle ikke forundre oss om tobakksfabrikant og bestefar Tandberg i Drammen hadde en finger med i spillet…

Gjæringshuset på Helvetia-plantasjen som Andreas bestyrte.

Andreas Tandberg Kamstrup giftet seg 16. mars 1885 i Singapore med Helga Christine Malling, født 9. desember 1869 i Oslo, død i Oslo i 1938.
Hun var datter av forlagsbokhandler Malling i Oslo. Helga Christine og Andreas T.K. får ett barn sammen. Hun het Betzy Kameh Kamstrup, født på Sumatra i 1886 og død 24. august 1888 om bord på D/S Bokarah. Deres eneste barn begraves i Colombo på Ceylon.

«Entrance to Colombo Harbour from the North East Breakwater, Ceylon». Foto fra www.collections.co.uk

Andreas Tandberg Kamstrup døde 11. februar 1890, kun 32 år gammel i Deli på Sumatra. Dødsårsaken oppgis til kolera etter et feriebesøk i Norge…

Antoinette Erika Kamstrup, kalt Netta, ble født i Skien 26. juni 1859.
Hun utdannet seg til guvernante ved Nissens skole i Oslo fra 1879 – 80. Nissens skole var en privatskole for piker, og den var kun åpen for kvinner av overklassen.

En guvernantes jobb var å ha ansvaret for oppdragelsen og undervisningen av barn i privat skole, som oftest i hjemmet sammen med resten av husholdningen.

Antoinette Erika Kamstrup drev selv en privatskole i Oslo i noen år før hun ble ansatt ved Vestheim gutteskole i Oslo. Der underviste hun fram til 1925. Frk. Kamstrup var sekretær i «Høiere skolers landslærerindeforening» da den ble stiftet i 1900, og hun satt i styret fram til 1915.

Som en kuriositet kan nevnes at frk. Kamstrup var med i klatrelaget til Therese Bertheau da Store Skagstølstind (Storen) i Jotunheimen skulle bestiges. Men hun hadde lovet sin mor ikke å gå lenger enn til hytta på bandet. Der satt hun og ventet mens Therese og de andre besteg Storen. Men til gjengjeld ble hun første kvinne på Falketind i 1894. Det er mulig Therese Bertheau og Antoinette ble kjent gjennom sitt virke som lærere i Oslo. Det kan også nevnes at Therese Bertheau ble betegnet som en fremragende lærer, «fryktet og elsket»…

Frk. Kamstrup døde i Oslo, i Oscars gate 80, 14. februar 1948.
Hun er gravlagt på Nedre Eiker kirkegård. Antoinette Erika Kamstrup forble ugift.

Nissens pikeskole i Oslo. Foto fra Wikipedia.

Hans Tandberg Kamstrup ble født 5. november 1860 i Skien. Som 22-åring reiste han til Sumatra for å overta en assistentstilling på Surraway Estate tobakksplantasje i Deli. Da var allerede hans bror Andreas etablert på Helvetia Estate plantasjen i Deli.

Vi vet nesten ingen ting om brødrenes samhold på Sumatra, men etter muntlige kilder stod de hverandre svært nær.
Etter Hans Tandberg Kamstrups egen biografi, som ble samlet og utgitt etter hans død, beskriver han livet slik som den typiske europeer gjør rundt 1890 – «a nobel man of art».
I 1888 er han også driftsleder på to plantasjer på Sør-Sumatra.

Det er litt av en historie som fanges mellom to permer i den 130 siders boka «15 år paa Sumatra». Hans reiser fra Norge 7. januar 1882 over Hamburg, Gibraltar, Suezkanalen og Poelo Pang – en reise som tok ca 5 uker. Videre reiser han over Malakka-stredet og til havnestredet Belawan. Etter ca 8 uker får han sitt første møte med Surraway-plantasjen på østkysten av Sumatra.

I den første tiden blir Hans informert om farmen og dens gjøremål. Hans er i denne tiden ofte alene uten andre europeere rundt seg, og han må derfor fort lære seg malayisk.
Standarden på bopelen er også dårlig, men tjenere er allerede på plass for å underholde sin nye sjef.

Interiør fra plantasje; herre og kuli.

Hans T. Kamstrup bygger seg opp til å bli en velbeslått plantasjeeier, noe fotografiet til venstre viser. Etter hvert blir han mer kjent med landets mange distrikter, folkeslag og sultaner. Hans blir personlig venn av sultanenav Medan. Europeerne handler mye jord av sultanene, og prisen for et godt stykke land kan være et gullur med kjede, eller en hest og vogn.

Pangolo-Battak ( landsbyhøvding).

Hans blir også en trofejeger i sitt nye hjemland, og han får kongens fortjenestemedalje i gull for god innsamling av plante- og dyrelivet på Sumatra. Universitetet og botanisk museum har pr i dag rundt 30 objekter som fant veien fra Sumatra til Norge fra 1890-åra.
I perioder var det også folk fra universitetet i Oslo på besøk hos Kamstrup på Sumatra.
Som den siste gjenlevning etter innsamlingen har Eiker Arkiv et bøffelhorn i sitt eie.

Etter et opphold på over 15 år på Sumatra vender Hans nesa hjem til sin familie på Killingrud i Solbergelva. Han blir da disponent på sin fars teglverk som ikke lå langt fra godset. Hans Andreas dør ugift 9. august 1899, og han blir begravet på Nedre Eiker kirkegård. Det store granittminnet ligger fremdeles på den gamle delen av kirkegården. Livet på Sumatra hadde nok satt sitt preg på den 39 år gamle mannen.

Oppdatert 18. juni 2011: I vår opprinnelige artikkel ble det hevdet at Antoinette var første kvinne som besteg «Storen». Dette skal ikke medføre riktighet i flg. Anne-Mette Vibe (Seniorrådgiver v/Universitetsbiblioteket i Oslo).