Print Friendly, PDF & Email

Dr. Kamstrup på Killingrud og fru Marens barn – del tre

Tekst: Gjermund Glittfjell
Avfotografering og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
31.03.2011

Margrete, Kitti og Antoinette Kamstrup. Foto fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

 

Kitti Kamstrup ledsaget av Henrik Ingvar Sørensen og en ukjent mann. Ca 1930-35. Fotograf: ukjent person. Oslo Museum.

 

Fra Rydgrens hytte (Hauganvillaen/Damhaugvillaen). Bakerst ses to Rydgrengutter. Foran ses Borghild (Boga) Kamstrup, Jenny Rydgren, Netten (Antoinette) og Mosken Hal. Foto fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

 

Vrangen seter/jaktslottet/Kamstruphytta ved Vrangen, ca 1880-90. Foto fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

Etter at dr. Kamstrup hadde etablert seg på Killingrud i Solbergelva skulle barneflokken øke betraktelig. Fem av i alt åtte barn ble født på godset, og alle barna har på hver sin måte en historie å fortelle. Vi har laget en kronologisk rekkefølge over Maren og Theodors arvinger. I denne bolken kan du lese om barn nummer fire, fem og seks.

Kitti Kamstrup ble født 16. juni 1862 på Killingrud gods. Hun hadde sin utdanning fra Hartvig Nissens skole i Oslo.

Kitti arbeidet som guvernante i noen år, bl a i Egypt.
Fra 1904 til 1910 drev hun pensjonatet «Casa Bloch Camstrup» i Roma. Her ble hun et naturlig midtpunkt for mange norske samtidskunstnere som kom til Italia på den tiden. Hun bor også tett på Sigrid Undseth og Herman Wildenvey. Wildenvey beskriver Kitti som meget raus og vennligsinnet. Han var bestandig velkommen hos Kitty i Roma, eller når han besøkte familien Kamstrup på Eiker.

Ut fra det som blir sagt, var Kitti den fargerike personen i barneflokken. Hun hadde sin egen personlige stil og klesdrakt.
Da kunstnerforbundet ble stiftet i 1910, var Kitti en av de første som ble kontaktet for engasjement. Det sies at hun i over 30 år var forbundets midtpunkt og medhjelper.

Etter at familien Kamstrup flyttet fra Killingrud (ca 1910?), bodde Kitti sammen med sin mor og sine tre søstre Antoinette, Margrethe og Borghild i Oscars gate 80 i Oslo.

Kitti døde 18. mars 1953, og ble gravlagt på familiegravstedet ved Nedre Eiker kirke.

Anna Margrethe Kamstrup ble født 22. desember 1863 på Killingrud gods i Solbergelva. Hun ble utdannet lærer fra Nissens skole og Naås sløydseminar i Sverige.

Hun arbeidet som lærer ved St. Hanshaugen skolei Oslo og ved skolen i Drammen. Hun vendte tilbake tilsitt utdanningssted og ble i 1902 ansatt ved Nissens skole i Oslo hvor hun ble en vel aktet lærer.

Fjerde klasse ved Nissens skole i 1902. Lærerinne er Anna Margrete Kamstrup. Foto fra Oslo Museum, byhistorisk samling.

Anna Margrethe bodde hele sitt voksne liv sammen med moren og de tre søstrene Antoinette, Kitti og Borghild i Oscars gate 0 i Oslo.

Anna Margrethe døde 24. april 1915 og ble stedt til hvile på familiens gravsted på Nedre Eiker kirkegård.

Anna Margrethe Kamstrup. Foto fra Kamstrups album ved Kari Vogt/Eiker Arkiv.

Fredrik Stabell Kamstrup ble født 8. januar 1867 på Killingrud i Nedre Eiker. Han hadde sin utdanning fra Kristiania Katedralskole i 1885, og tok medisinsk embedseksamen i 1893. Med embedseksamen hadde Fredrik en solid utdanning innen medisin, og han ble ansatt som kandidat ved Bergens Privatklinikk, deretter ved Rikshospitalet. I 1896 ble han kommunelege i Ål i Hallingdal. Fra 1897 -1946 var han privatpraktiserende lege i Drammen.

Etter det historien sier, er det denne legen som er opphavet til Kamstrupløypa (skiløype mellom Åssida i Drammen og Solbergelva i Nedre Eiker). Det kan også være en sammenheng mellom hans fars eiendommer på Killingrud og DOFAS hytte «Kamstruphytta» ved Vrangen, som den gang lå i en del av skogseiendommene til Kamstrup.

Fra Kamstrup-familiens fotoalbum vises fotografier både fra Damhaugvillaen (Hauganvillaen) ved Nerdammen og Kamstruphytta. Kamstruphytta ved Vrangen kalles også Vrangenseter eller «jaktslottet» i de gamle familiealbum.

Fredrik Stabell Kamstrup døde 14. juni 1949. Han ble bisatt i Drammen. Etter avdødes ønske ble det lest fra begravelsesritualet. Høytideligheten ble avsluttet ved at kista ble senka etter melodien «Siste reis». Det var mange blomster og kranser fra slekt, kollegaer og venner, disse ble ikke opplest.

Fredrik var gift med Monna Henriette Heffermehl, født 7. desember 1871 i Oslo. Hun døde 16. februar 1955 i Drammen. Ekteparet fikk tre barn, Monna Henriette Kamstrup, Emma Stang Kamstrup og Maren Tandberg Kamstrup. Ingen av barna bosatte seg i nærområdet.