Print Friendly, PDF & Email

Drammen skal få et korrekt byvåpen

Tekst: Drammens Tidende 25.oktober 1960
Tegning utarbeidet av konservator Hauerbach
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
18.06.2018

Eiker Arkiv har sakset dette innlegget fra Drammens Tidende utgitt 25. oktober 1960.

Det nye utkast til heraldisk riktig byvåpen, utarbeidet av konservator H. W. Hauerbach ved Drammens Museum. Det adskiller seg en del fra den tidligere utformingen.

 

Drammen skal nå få et hearldisk korrekt byvåpen etter at man lenge har vært i tvil om den utformingen som hittil har vært brukt, har tilfredsstillet de strenge krav det stilles til utformingen av et slikt våpen. Spørsmålet er kommet opp i forbindelse med byjubileet og konservator H.W. Hauerbach ved Drammens Museum har utarbeidet den nye tegningen.

Det nye våpenet adskiller seg fra det gamle når det gjelder enkelte viktige detaljer. Således er sverdet og nøkkelen tegnet om og er blitt fastere i komposisjonen, delvis også søylen. Murkronen over våpenet har tre tårn, hvert med tre tinder. Opprinnelig har det vært fem tårn (noe bare stiftssteder har adgang til å bruke), i de senere år tre tårn, hver med fem takker. Byens devise, som ikke er nødvendig i våpenet, men som ofte tas med, «In Fide et Justitia Fortitudo», sto tidligere inne i skjoldet og over søylen, nøkkelen og sverdet. Det er nå plassert i et bånd under skjoldet. Tårnet steg tidligere opp fra en haug med sten, men er nå plassert på en stenet grunn.
Farvene i våpenet er blått og sølv. Våpentegningen står på en blå bakgrunn og er utført i sølv, det samme som kronen.

Til den blå farven skal det brukes kobolt mens bladsølv brukes for sølvfaven.

Fontenen med de tre kvinnene som representerer de tre bydelene, Tangen, Strømsø og Bragernes

Stranden ved Drammen park

Fontenen på Bragernes torg

Postkort fra Drammen