Print Friendly, PDF & Email

Drammen krets av Indremisjonen
og
Danvik Kristelige Ungdomsskole 1947

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Februar 2021

 

 

I forbindelse med opprydding i et privatarkiv, dukket et julenummer fra 1947 fram.

Heftet, «Vennebud» fra 1947, er utgitt av Drammens krets av Indremisjonen. Redaktør er Bj. Sannerhaugen.

Det ønskes en god jul og et godt nytt år fra kretsstyret, kretsarbeidere og redaktør. Juleheftet inneholder stort sett religiøse tekster og oppbyggelige tekster fra jula. Det er også tatt med historier fra andre steder i landet, blant annet en reportasje fra Finnmark og nedbrenningen av denne landsdelen i andre verdenskrigs sluttfase. Reportasjen tar med fotografier fra Kåfjord, Bossekop og Øytun.

Det var spesielt to reportasjer Eiker Arkiv bet seg merke i. Det var reportasjen om Danvik Kristelige Ungdomsskole, og Drammens krets av Indremisjonen. Dette har vi avfotografert i sin helhet.