Print Friendly, PDF & Email

Drammen Skisenter

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
Mai 2020

Drammen Skisenter er et alpinanlegg beliggende på Åssida. Alpinanlegget har én fireseters ekspressheis på 1350 meter, i tillegg til to skitrekk. Det er fire kilometer med nedfartsløyper med 280 meters høydeforskjell. Skisentret kalles også for Aronsløypa.

I sommersesongen kjøres heisen i helgene, og brukes til downhill-sykling, i tillegg til å frakte folk opp og inn i Drammensmarka.

Drammen Skisenter, som tidligere het Drammen turheis, sto ferdig 12. februar 1967. Den opprinnelige heisen var av merket Doppelmayr.

Det er stor aktivitet i terrenget både sommer og vinter, takket være Erik Graaberg som i 1991 overtok anlegget for en krone av Drammen kommune. Det hadde vært noen magre år før Graaberg tok over anlegget, og skiheisens skjebne hang i en «tynn»» tråd etter 1980-åras snøfattige vintre. Noen millioner var blitt investert i et anlegg som krever snø. Det hjalp mye med snøkanonene som ble innkjøpt i 1994. I 2008 ble det investert i ny ekspressheis av merket Leitner. I tillegg har anlegget også fått Arontunet med servering og utleielokale.

I Eiker Arkiv har vi fått inn en brosjyre som inviterer til tegningsinnbydelse til anleggelse av Drammen turheis A/S …. En bysak. Forsiden er preget av en skiheis som allerede vises over Drammen og Eikerdalen. Det er et manipulert foto, og skiheisen er fra et anlegg i Vrådal. Innbydelsen beskriver hvor anlegget skal legges, litt om avstander til marka, og alle de mulighetene du da vil få ved å benytte deg av skiheisen. Det planlegges også en kafeteria på toppen av anlegget. Det henvises til flere anlegg i Buskerud som drives på en effektiv måte. Innbydelsen har også fått med seg mange gamle Drammensfirmaer i reklamen. Kommer kapitalen på plass legges det opp til byggestart 9/8-1965.

En aksjeinnbydelse ligger vedlagt innbydelsen. Den sier litt om hva du er med på. Hver aksje har pålydende 100 kr. Elleve personer har allerede tegnet seg for til sammen 167 aksjer. Konstituert generalforsamling vil bli holdt i Drammens Handelsstand tirsdag 15. juni 1965 kl. 1800.

Vi kan lese i Drammens Tidende og Buskerud Blad at møtet ble utsatt da det fortsatt manglet 150.000 kr for å nå minimumskapitalen. Planen om en skiheis skulle ikke skrinlegges, men man måtte utsette tegningsfristen for aksjer til oktober. Byens borgere har en positiv innstilling til heisen, men nå trenger de litt tid til å tenke seg om.

Artikkelen fortsetter under bildene.

I oktober 2018 solgte Erik Graaberg og medeierne 50,1 prosent av aksjene i Drammen Skisenter til Parks AS.

Parks AS, som eies av Thor Johan Furuholmen, står også bak Oslo Vinterpark og bakkene Tryvann og Wyllerløypa i hovedstaden. For skikjørerne innebærer dette at de kan kjøre i disse bakkene på det samme kortet som de bruker i Aronsløypa.

På våren 2020 ble alle aksjene i Kongsberg skisenter solgt til Parks AS. Parks AS driver Oslo Vinterpark, eier halvparten av Aronsløypa (Drammen Skisenter) og nå Kongsberg Skisenter hundre prosent.