Print Friendly, PDF & Email

Drammenselvens Papirfabriker ved Geithus

Drammenselvens Papirfabriker ved Geithus innledet en ny æra i distriktets papirindustri, og det er ikke overraskende at sentrale personer bak Holmen Papirfabrik i Drammen hadde en fortid på Geithus. Disponent Christensen, som tok initiativet til Holmen, hadde tidligere vært disponent ved Drammenselvens, og Holmens første papirmester, Christian Larsen Røgeberg, lærte papirmakerkunsten på Geithus.