Print Friendly, PDF & Email

   Edvard Lunds handelsgartneri

Tekst: Gjermund Glittfjell NE, 2001
Fotos: Frode Caspersen

Brødrene Olaf Lund (1904-1977) og Edvard Lund (1907-1981) kjøpte i 1928 åtte dekar jord av Johan Tollefsen. Eiendommen het Vinnes, gnr. 48 b.nr. 46. De ville begge prøve seg på selvstendig gartnervirksomhet. 

Sigbjørn og Jostein Lund

Olaf Lund hadde gartnerpraksis fra gartner Paulsen på Sinsen i Oslo.
Edvard Lund hadde gartnerutdanning fra Hjeltnes hagebruksskole i Ulvik, Hardanger, og hadde praksis fra Killingrud gård, som den gangen hadde en stor grønsakproduksjon.

På eiendommen fantes det i 1928 kun et lite drivhus, dette ble revet og Olaf og Edvard bygde nye drivhus et par år senere (ca 1930). I 1940 var det fem drivhus på eiendommen (6x20m), pluss en del benker, og noe på friland.
Produksjonen var svært allsidig og besto av blomstertyper som julegleder, ved juletider, stemor og petunia, diverse typer stauder og plommer.
Kundene var forretninger i Nedre Eiker, blomstersalg på Bragernes torg, lokale kunder som oppsøkte gartneriet og telefonsalg. Særlig var det mye direktesalg fra gartneriet ved juletider og på vårparten. Av ansatte som jobbet i gartneriet i lengre tid, kan nevnes Birger Hole, Yngvar Pettersen og Karl Vinnes.

Etter krigen ble det kjøpt en eiendom i Ulverudgata, mot Granittveien (det var to eiendommer som ble slått sammen). Her ble det nå bygget nye drivhus.

Brødrene Lund skilte lag i 1952. Edvard Lund fortsatte gartnerivirksomheten på Vinnes, og Olaf Lund tok over virksomheten i Ulverudgata. Til da hadde firmaet kalt seg Brødrene Lund.

I 1952 fortsatte Edvard Lund på Vinnes under navnet Edvard Lund handelsgartneri
Produksjonen var fremdeles lik den før krigen, men fra nå ble det satset mer og mer på blomsterproduksjon. Noe tomatdyrking foregikk imidlertid fram til 1960.
Edvard Lund hadde også et jordstykke i Ulverudgata (ca syv mål), hvor det ble produsert bønner, poteter, kål og stemorplanter i en periode på førsten av 1960-tallet.
Den første butikken ble leid av Lydia Hansen blomster (i Drammen) i 1952, og senere overtatt fra hennes dødsbo. Forretningen het da Lydia Hansens etterfølger (denne lå på Strømsø, i Globusgården).
Edvard Lund syntes det var godt å slippe torgsalget, da dette var ustadig og prisgitt vær og vind. Det føltes godt å få butikk med innesalg, da kundekretsen i Drammen var stor og kundeforholdet godt.
Transport til Drammen i 50-åra foregikk med en Ford V8, med glasskasse på lasteplan.
I 1952 begynte Sigbjørn Lund som lærling i sin fars gartneri, etter endt gartnerskoleutdanning på statens gartnerskole i Oslo (nåværende Jensvold) i 1959. Etter dette tok Sigbjørn Lund et års praksis i Virginia, USA. Praksisen besto i forefallende arbeide, særlig med nellik og krysantemum. Det ble også studieturer til andre steder i USA dette ene året.
Etter USA-oppholdet var Sigbjørn Lund igjen tilbake i sin fars gartneri i Solbergelva. Her arbeidet han nå sammen med Birger Hole.
Sigbjørn Lund fikk ansvaret for produksjon, og hans far Edvard Lund hadde ansvaret for salget. I denne perioden (1960-tallet) ble gartneriet utbygd med to drivhus. De gamle drivhusene ble også oppgradert til dagens forhold. Siste nye drivhus ble bygd i 1979.

Forretningen til Lydia Hansen. som nå var eid av E. Lunds gartneri. ble revet da Globusgården skulle bygges. Lund var med i sameiet for Globusgården. De fleste butikker som lå i kvartalet rundt Globusgården var i dårlig forfatning, og det var en glede å flytte inn i nye lokaler. Neste butikksatsning var på Gulskogensenteret først på 1980-tallet, i Magasinet på Bragernes torg og blomsterbutikken på Buskerud Sentralsykehus. Dette er også den eneste butikken som er igjen. Den blir drevet av Bente og Jostein Lund som et rent A/S. ( 2001).

Nye generasjoner
I 1981 dør Edvard Lund, men hans sønn Sigbjørn hadde da drevet gartneriet selvstendig fra 1975. I 1995 overdrar Sigbjørn Lund gartneriet til sin sønn Jostein og hans kone Bente. Sigbjørn Lunds datter fikk ved dette eierskifte butikken i Magasinet.
Produksjonen (2001) er blomstrende potteplanter, grønnplanter og hengeplanter (ampelplanter) som for eksempel diverse typer «jøder «(Tradescantia). Det kan også nevnes at for vårsalget har en mellom 10 og 12 000 fuksia (tårer) for salg. Det blir også produsert en del margeritter. Utover sommeren kommer exacum (bitterurt) og stuelønn (abytilon).
I den senere tid har produksjonen av ministjerner (julestjerner) tatt seg godt opp, og i år 2000 ble det produsert ca 35000 stk. av disse. Sigbjørn Lund kan huske at 1970 og -80 åra var gode tider i blomsterhandelen, der kvalitet og norsk produksjon ble satt i høysetet, toppen i blomstebransjen er jo fremdeles vår- og julestri.
En må heller ikke glemme sorgbinderi, som var veldig stor for Drammensbutikkene. Kretsen av de som bestilte sorgbinderi på Nedre Eiker var også stor, helt fram til motorveien ble bygd i 1968.
I dag (2001) drives gartneriet av barnebarnet til Edvard Lund, Jostein, og hans kone Bente, og er et rent engrosgartneri. Varene leveres hovedsakelig til Høvik (Plantefoss) og Økern torvhall samt noen andre grossister.

Sigbjørn Lund nevner andre gartnerier i Solbergelva:
Trygve Andersson: Grønnsaksproduksjon med torgsalg.
Godtfred Bakken: Grønnsaksproduksjon for engros salg. Tomater gulrøtter og agurker. Mengder med benker.
Albin Anderson/Gunnar Holmin: Blandet blomstergartneri. Drevet av Svein og Erik Holmin fra 1970-1995?. Svein Holmin driver dette nå (2000).
Lissi Tollefsen: (Anders Rød gartneri): Grønnsaker, kjøp og salg av blomster til torgsalg, mot slutten av 1970-tallet.
Marta Bråten – Per Hvitsten, Killingrud: Marta Bråten drev torgsalg. Per Hvitsten selger for engros.
Arne Røine: Grønnsaker, drivhus, friland. Hageplanter for vårsalg. Arne er andre generasjon.
Hjelmengen gartneri – Jens Austad – Finn Austad: Blomster og grønnsaker.
Einar Viltil: Frukthage.
Olaf Lund 1952-1998: Handelsgartneri, blomsterproduksjon og eget utsalg. Fra 1999 kun salg for engros. Eier i 2001 er Erik Lund, som leier gartneriet bort til Khans blomster.

Tatt av leirras

18. august 2001 kom det til et vendepunkt Sigbjørn Lunds gartneris historie…
Et stort jordras tok med seg to drivhus og knakk disse i to, samt påførte store ødeleggelser i området. Årsaken var antagelig kvikkleiren i grunnen, og høyden på rasstedet var opptil åtte meter. Alle beboere ble evakuert, men kunne flytte tilbake 5. september. 14 000 planter gikk tapt, og 18 000 julestjerner som skulle tas i mot uka etter måtte avbestilles. Jostein Lund hadde en tid vurdert å legge ned gartnerivirksomheten, og bestemte seg etter raset for å slutte.
Det ikke første gangen det går ras i dette området. På begynnelsen av 1930-tallet ( 1933-34 ? ) gikk et tilsvarende ras litt lenger oppe, men da på østsiden av Vinnes-bekken. Litt av jordene på Store Vinnes ble da berørt, men det ble ikke påført skade på bygninger.

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen.

 

Mars 2010 – det går mot slutten…
Jostein Lund la likevel ikke ned gartneriet etter jordraset i 2001, men drev bedriften videre. På nyåret 2010 ble det imidlertid klart at gartneriet ikke lenger kunne konkurrere med de store kjedene, og Jostein Lund besluttet å avvikle etter sommeren 2010.
Gartneriet hadde de siste åra spesialisert seg på blomsterfamilien Fuchsia, men Jostein Lund sier til Byavisa Drammen nr. 15 uke 8 2010 at det man sitter igjen med etter å ha dyrket fram småplanter ikke er nok til å dekke utgifter og investeringer. Han har prøvd å leie ut gartneriet, men det er ingen som har vist interesse. Derfor selges benker og maskiner etter vår- og sommersalget, og Lund satser på nye ting fra høsten 2010.

Kilde: Byavisa Drammen nr. 15 uke 8 2010
Tekst: Anne Gallefos Wollertsen NE
22.03.2010

Fuchsia procumbens

På bildet: Jostein og fuchsiaentusiast Ragnhild Ellenbacher. Snart vil hundene råde grunnen!

 

 

April 2010
I et intervju i Drammens Tidende 15. april 2010 forteller Jostein og kona Renate Lund at de vil bytte ut blomstene med et tilbud til hunder og hundeeiere. De planlegger innendørs og utendørs treningsbane, butikk som selger hundeutstyr, kafe og et fem mål stort inngjerdet område hvor hunder kan løpe fritt.

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen NE
Foto: Frode Caspersen
Sist oppdatert:16.05.2010