Print Friendly, PDF & Email

Eiendommer fraskilt gårder på Ytterkollen
Navn på disse og navn på jordene

Utarbeidet av Hilda Thorsby 2001

Stryken gård, gr.nr. 9 br.nr. 6. Drammensveien 151
Våningshus bygd 1718
Fradelt: Stryken grustak. Eier i år 2001 Tore Gunnar Stryken,
Drammensveien 149.
Første eier Torleif Stryken, Tore Gunnars far.
Fredheim 1. Torleif Strykens eiendom
Fredheim 2. Anna Stryken, Nils, Jenny, Arne, Margit
Fredheim 3. Strykens Grustak.
Eier av de fadelte eiendommer i 2001 Tore Gunnar Stryken.

Plasser som har tilhørt gården, men er borte i dag
1.Strykplassen. Her bodde det i sin tid to familier. Jens hadde 9 unger, Nils hadde 2.
Jens var portvakt i Dahlervakta, de siste årene han bodde i plassen.
Merkene etter det ene huset i Strykplassen ses på oppsida av den nye motorveien. Resten er borte.

Fra manntallslista i 1891. Det bodde seks menn og en kvinne der da.

2. Gamle skolen, Nedre Milevigen krets, lagt ned som skole i 1904, den lå på Strykens grunn mot Rks. 283. Er nå flyttet til Kalosjejordet i Krokstadelva. Byggmester Marius Simensen satte den opp der.

3. Svalskyggen Husmannsplass, lå ned mot elva i rett linje fra Torleif Strykens eiendom. Borte i dag. Litt av indre grunnmur synlig ved lav vannstand i elva. Snekker Christian Caspersen flyttet hit fra Lier sammen med sin kone Cille i ca. 1863. De hadde åtte barn sammen.

4. Parten tilhørte Stryken gård. Her bodde også folk. Jorda ble siden lagt til Stryken gård. Eier i 2001 Magne Lundteigen.

Jordene i Stryken heter:
Store Smijordet, lå på høyre side av gårdsveien der smia lå, nær gården.

Vesle Smijordet lå på venstre side av gårdsveien.

Burenga til høyre for gårdsveien, mot 283 mot Ryghkollen

Skredderjordet til venstre for gårdsveien mot Rks. 283.
Øverst på skredderjordet vokste krattskog. Det var skrinn jord der. I slåtten fikk folk maten sin ut på jordet og spiste i skyggen av trærne.

Bestemorjordet ligger ved rks. 283 rett overfor kårboligen til Olaug Lundteigen, ned mot Drammenselva.

Flata heter jordet bak gamle skolen, de tre jordene opp mot skauen heter Myrene. Det fjerde heter Myrhavna.

Vanninga, ligger til venstre for svingen mot Ryggkollen, på oppsiden av jernbanelinja.

Andre navn som tilhører Stryken gård.
Stegla, Stryken grunna, Stryken åsen.
Elvelanda
Nerkollen (Nærkollen) er nederste del av Ryggkollen der Strykens grustak befinner seg
Øvrekollen er øverste del av Ryggkollen, her er det andre eiere til grustakene.

Vestengen gr.nr.8 br.nr. 2 og 9. Drammensveien 161. Eier i år 2000 Magne Lundteigen .
Medregnet øvre Rygh gr.nr.8 og br.nr. 9 Eier i 2001 Per Stryken.
Alf og Martin Lundteigen kjøpte eiendommen i 1966 av Olaus Borgersen, født 1900. I dag år 2001 driver Arve og Magne Lundteigen, Lundteigen frukt og Grønsaker A/S. Firmaet har 14 ansatte.
Jorda drives av Per Martin Lundteigen.

Nordengen (Nordenga) gr.nr.7 br.nr. 1, 2 og 3 og gr.nr. 9. br.nr. 7
Halvparten av tidligere Dahler teglverk, nå kalt Østenga har gr.nr.9 og br.nr. 7

Dahler Nordre gr.nr. 9 og br. nr. 1. Skjellsbekkveien 4. Eier i 2001 Anne Marie Hamre.

Fraskilte tomter:
1. Solbakken gr. nr. 9 og br. nr. 13. Skjellsbekkveien 6. Fradelt 2. Mai 1951. Første eier Gerd og Bjarne Tømmerås. Eier i år 2000, deres sønn Gunnar Tømmerås.

2. Solvang gr. nr. 9, br. nr. 22. Skjellsbekkveien 2. Fradelt 25.2 1960
Første eiere: Josefine og Harald Hermansen. Eier i år 2000 Harry Johan, Harald Hermansens sønn.

3.Haldum plassen Plassen som nå er borte. Folketelling 1891. Da bodde 5 menn og 3 kvinner i plassen.
Steinhella som lå foran trammen og litt av grunnmuren ligger mellom Motorveien og Tømmerveien i år 2001.
Den ligger mot delet med Strykens eiendom.

Jordene som tilhører Dahler Norde gr. nr. 9 og br. nr. 1. heter:
Bak Solbakken ligger jordet som heter Haukelia, Bakken ble det kalt der Solbakken nå ligger.
Myra er et lite jordstykke på 5 – 6 mål nedenfor Bakken.
Sletta heter jordet på oppsiden av jernbanen. Lajordet ligger ved låven på gården.

Dahler Brenna. Eiere Anne Marie Hamre og Nils Otter Lundteigen. Kortspellsletta ligger på toppen av åsen.
(Kan Dahlervollen være samme navnet på plassen?)
Myren, ca 3 mål jord, ligger også på eiendommen til Dahler Nordre, et lite jordstykke, her ligger Walter Grønnfoss’s brønn

Jorder under Dahler gr. nr. 9 og br. nr. 2 og 3. Og diverse.
Eier av Dahler gr. nr. 9 og br. nr. 2 i år 2000 er Nils Otter Lundteigen

1. Elvejordet mot vest. Soløs het det mot øst. Lunteigen kjøpte stykket mot øst av Borger Soløs. Det sto en gammel låve der. Nå heter hele jordet Elvejordet.

2. Holmen, i dele med Maldis Dahler Tuften på oppsiden av 283.

3. Tømmeråsjordet. Har navn etter Hans Johansen Tømmerås som eide Bakken, gr. nr. 6 og br. nr. 22. Huset har tilhørt gruvesamfunnet og sto rett under dronning Mauds stoll i Narverudåsen.
Bakken ble solgt i 1918 til Georg Andersen. Eier i 2001 Bjørg Thorsby Kaarstad.
I 1956 ble tomten Tunet gr. nr. 6 og br. nr. 30 fradelt Tømmeråsjordet. Eiere Hilda og Gustav Thorsby. Eier i 2001 Jan og Bjørg Helene Thorsby.
Resten av Tømmeråsjordet fikk navnet Bekkehagen (Bekkehagan) + Sletta, tilhører Astrid og Otto Lundteigen i år 2000.

4. 13 mars 1929 kjøpte N. O. Lundteigen, den eldre, på tvangsauksjon gr. nr. 6 og br. nr. 14 Det er et skogstykke, populært kalt remsa til Martin. N. O. Lundteigens sønn Martin eier nå stykket.

Jorder under gr. nr. 9, br. nr. 2 og 3.

1. Svartekulp (Svartkulpen)

2. Andersberja. Kjøpt på tvangsauksjon i 1915 av N. O. Lundteigen. Mannen het Anders Pedersen Narverud. Eide Narverud Gård der Sven Ivar Westby driver i år 2001.

3. Utsikten ble også kjøpt på Tvangsauksjon etter samme mannen, Anders Pedersen Narverud.

4. Jordet som er skillet til Dahler gård gr. nr. 6 og br. nr. 6 kalles Rompa.

5. Kristofferjordet ligger mot gr. nr. 9 og br. nr. 1 ovenfor jernbanelinja mot skauen.

6. Sommerfjøset lå mot havna, utsikten strekker seg fra skogbrynet og nedover til Bakken, bak huset til Gunvor og Martin Lundteigen.

7. Møllergata lå ved den gamle brønnen.

8. Mellomjordet

Dahlsrud gr. nr. 9 og br. nr. 20. Forrige eier Martin Lundteigen. Han bor fremdeles på stedet. Eier i år 2000 Per Martin Lundteigen. Per Martin Lundteigen bor i Skjellsbekkveien 6
Dahler gr. nr. 6. br. nr. 6, Drammensveien 181. Eier i 1885 var Hans P. Narverud. Senere eier sønn av Hans P. Narverud, Peder Dahler. Eier i 1991 Anny Dahler. Eier i år 2000 Maldis Dahler Tuften.

Ingen fradelte tomter

Jordene på Dahler heter Marijordet mot riksvei 283
Løkka heter jorde mellom Håkon Dahler og Alf Pedersen.
Myrene heter jordet mot skauen.
Merrabakken bratteste kneiken på Tømmerveien mot toppen av åsen.
Dahleråsen, flere eiere. Maldis Dahler Tuften er også eier her.

Tangestua Den opprinnelige er revet for lenge siden. Nå vokser fruktrær og grønnsaker på stedet.
Frydenhaug (Tangestua i daglig tale) gr. nr. 6 og br. nr. 3. Eier i år 2000 Alf Pedersen.
Tomta til høyre for Frydenheim er ikke i bruk. Gr. nr. 6 og br. nr. 24.

Frydenheim gr. nr. 6 Drammensveien 187, bygget i 1911.
Fradelt tomt fra gr. nr. 6 og br. nr. 16. Eier i 1911 Østen Simensen.
Senere eiere Kristoffer Østensen, Trygve Moen, Geir Smedsrud. År 2000 Solberg.

Søndre Dahler. Gr. nr. 6 og br. nr. 16. Tomten fradelt gr. nr. 6 og br. nr. 1. Drammensveien 189. Eier i 1908 Laurits Nilsen. I år 2000 Signe Hansen.

Bakken gr. nr. 6 og br. nr. 22. Drammensveien 195, tomten fradelt gr. nr. 6 og br. nr. 1. Eier i år 2000 Bjørg Thorsby Kaarstad.

Tunet gr. nr. 6 og br. nr. 30 Drammensveien 193. Første eier Gustav Thorsby. Eier i år 2000 Jan Thorsby.

Bekkehagen + Sletta gr. nr. 6 Drammensveien 191 Eier i år 2000 Otto Lundteigen.

Bekkevold Grankollveien 1. Eier i år 2000 Ingvar Østensen. Gården fradelt gr. nr. 6 og br. nr. 1. Første eier Edvard Østensen.

Fagerheim, gr. nr. 6 Grankollveien 3. Eier i år 2000 Kjell Røed. Tomten fradelt Bekkevold, Grankollveien 1. Første Eier Arvid Østensen.
Vonheim, Grankollveien 5. Eier i år 2000 Jon Pedersen. Tomten fradelt gr. nr. 6 og br. nr. 1. Første eier Sigvart Omholt.

Bekkevold gr. nr. 6 og br. nr. 26. Drammensveien 199. Eier i år 2000 Helge Karlsen. Fradelt gr. nr. 6 og br. nr. 1. Første eier Einar Karlsen.

Guldhaugen gr. nr. 6 og br. nr, 28. Drammensveien 197. Eier i år 2000 Oscar Opsahl. Fradelt gr. nr. 6 og br. nr. 1.

Dahler Søndre gr. nr. 6 og br. nr. 21. Drammensvei 150, Eier i 1917 skomaker Augustinius Kristoffersen. Eier i år 2000 Thore Sand Hansen.

Brattlia gr. nr. 6 Drammensveien 154. Eies også av Tore Sand Hansen. Tror begge tilhørte gr. nr. 6 og br. nr. 1.
Myren gr. nr. 3. Br. nr. 6 Drammensveien 152. Eier i år 2000 Ole Petter Nielsen. Første eier Nils Nilsen Narverud i 1899, senere Lars Pedersen, Bernt Sigvartsen, Sverre Berntsen, Alf Berntsen. Hilde Aga Brun (kunstner). Alf Berntsen solgte til Per Hansen, Rygg, Mjøndalen, som solgte den videre til Ole Petter Nielsen.
Myren er solgt under gr. nr. 3 og br. nr. 6.

Drammensveien 156 Kveldssol gr. nr. 6. Br. nr. 38 Tomta fradelt Myren. Eier i år 2000 Helge Karsten Berntsen. Bernt Sigvartsens barnebarn. Eier ei stripe med skau også.

Dahler søndre, gr. nr. 6 og br. nr. 1. Drammensveien 201. Eier i år 2000 Håkon Dahler.
Tomtene som er fradelt er nemt før.
Navn på jordene. Regnet fra skogkanten. Storemyra, veslemyra, øvre jernbanejordet, nedre jernbanejordet. Jordene ved siden av Ingvar Østensen og Oscar Opsahl er navnløse. Skolejordet vender mot grendehuset. Sand het jordene nærmest husene, og Elvebakken ned mot elva. Elvelanda langs stranda. Eier også skau og hytta på toppen av åsen heter Utsikten.

Ytterkollen skole, siden Ytterkollen grendehus gr. nr. 5 og br. nr. 15.
Drammensveien 203. Navn Marienlyst etter Marie Ingebrigtsen som gav tomten.

Gunnerud. Gr. nr. 5 br. nr. 24 Drammensveien 160. Første eier Ragnar Martinsen. Neste eier Margit Martinsen.
I år 2001 ukjent. Tomta er fradelt Narverud mellom. Gr. nr. 4 og br. nr. 1.
Jordet Gunnerud ble fradelt hette Leerjordet.

Drammensveien 162. Eiere i 1969 Jon Guldhaugen.

Eier før Folkvard, Staudte, Fosso, Rikheim, Per Hansen,

Drammensveien 205. Tidligere eiere Torleif Berntsen, Ruth Bentsen. Eier i 2001 Kjell Berntsen. Siste eier Line Tomassen. Stedet heter Haven.

Drammensveien 207. Eier i 2001 Arne F. Andreassen. Eiendommen heter Fredheim.

Drammensveien 209. Eier Alf Ingebrigt Tomassen. Eiendommen heter Vesleheimen.

Drammensveien 211 eier i 2001 Kjell R. Sending. Eiendommen heter Sagen.

Drammensveien 213 Narverud gård. Gr. nr. 4 br. nr. 4 og 7. Gr. nr. 5 br. nr. 9
Tidligere eiere Anders P. Narverud. Solgt på tvangsauksjon til Svein Westby i 1929.
Eier i 2001 Svein Ivar Westby.
Fra opptegnelser i 1948. Svein Ivar Westby kjøpte gården i 1929.
Sønnen Kai overtok senere. I år 2000 er det Kais sønn Svein Ivar Westby som driver gården. Gårdsbruk, skau. Gartneri og grønnsaker.
Fradelte tomter fra Narverud. Eier i år 2000 Svein Ivar Westby:
Folkvard kjøpte tomtene på begge sider av Drammensveien 283. Den nærmest skolehuset og den rett over veien. Folkvard hadde kjøpt tomten der Jon Gulhaugen nå bor i år 2000, av en som dyrket tobakksplanter som betaling for stykket. Folkvard var den første som bygde der. Senere eiere Karen og Fredrik Staute solgte videre til Tove og Jens Rikheim som solgte videre til Per Hansen. Han drev lakkeringsverksted på stedet. Sist solgt til Jon Gulhaugen som har stedet i år 2000.

På nedsiden av riksvei 283 nærmest grendehuset, Drammensveien 205, første eier Torleif Berntsen. Kona het Ruth, 2 barn Kjell og Torild. Senere eiere: Ruth Berntsen, Torleifs enke, giftet seg med Herbert Forslund. Da Ruth døde overtok sønnen Kjell huset. Herbert Forslund leide huset av Kjell Berntsen inntil Forslund døde i år 2000. I år 2001 er huset solgt til Line Tomassen. Eiendommen heter Haven.

Rolf Iversen kjøpte resten av stykket og solgte det ut igjen i tre tomter. Tomt nummer 1. Første eier Malvin Flønes. Eier i 2001 Alf I. Tomassen. Eiendommen heter Vesleheimen. Tomt nummer 2. Eier Arne Andreassen. Eiendommen heter Fredheim. Tomt nummer 3. Rolf Iversen bygde huset der Kjell Sending bor nå. Eiendommen heter Sagen. Hansen het eieren før Sending. Rolf Iversen kjøpte tomt av Odd Larsen i Narverudåsen fra Skredderplassen og bygde der Åge Molin nå bor. Eiendommen til Åge Molin heter Grønnli. Odd Larsen solgte også en tomt til Arne Gulhaugen som bor der i år 2001. Eiendommen til Arne Gulhaugen heter Bergheim. Kona Liv er død. 2 barm, en gutt og en jente, Marion og Tommy.

Drammensveien 215 Narverud. Gårdsnummer 4 og bruksnummer 5. Eiere i 2001 Mary og Alfild Narverud. Gårdsnummer 4 og 5. Bruksnummer 13 og 7. Eier i 1948 Anders P. Narverud, sønn av Per og Martine Narverud. Mary og Alfild Narverud overtok gården i 1964.
Til gården hører Nordre Narverud tidligere gr. nr. 5 og br. nr. 13. Og søndre Dahler gr. nr. 6 og br. nr. 7.

Drammensveien 217 a. Narverud mellom. Gr. nr. 4 og br. nr. 1.
Eiere i 2001 Elisabeth Steenberg. Tidligere eiere: før 1943 Lars P. Narverud. Eier i 1948. Sverre Steenberg.

Drammensveien 217 b. Nordre Narverud. Gr. nr. 4 Br. nr. 6. Gr. nr. 5 Eier i år 2000 Finn Egil Helgerud.

Drammensveien 219. Gr. nr. br. nr.
Eier i år 2000 Torleif Helgerud. Eiere før Johan Helgerud.

Drammensveien 219b. Løkka. Gr. nr. 3. Br. nr. 42. Eier i år 2000 Finn E. Helgerud.

Drammensveien 221. Rudheim. Gr. nr. 4. Br. nr. 27. Eier i år 2000 Bjarne S. Helgerud.

Drammensveien 223. Narverud. Gr. nr. 3 br. nr. 6. Eier i år 2001 Nils Narverud. Eiere før: Nils Larsen kjøpte gården i 1825. Eier i 1948 Lars N. Narverud. Han tok over gården i 1920. Kona til Lars Narverud tok over gården etter sin mann i 1952. Fra 1965 har sønnen Nils Narverud gården.

Narverud Søndre gr. nr. 3 og br. nr. 8. Drammensveien 127 eier i år 2000 Selma Narverud.
Selma Narverud har gr. nr. 3, 5 og 8. Våningshus bygd i 1835.
Nr. 1. Fradelte tomter: gr. nr. 3 br. nr. 14. Første eier Ingeborg Isaksen Narverud. Gift med Hans Jakobsen.
Nr. 2. Skogli Fegata 4 gr. nr. 3 og br. nr. 4 Første eier Ivar Narverud, eier i år 2000 Taran.

Nr. 3. Haugtussa Fegata 6 gr. nr. 3 og br nr. 6a. Første eier Martin Gaard. Eier i år 2000 Evy Opsahl.
Nr. 4. Gule gården. Fegata 6 b. Gr. nr. 3 og br. nr. 6 b. første eier Per Hansen. Eier i år 2000 ukjent.
Nr. 5. Åsly Fegata 8 gr. nr. 3 og br. nr. 23. Første Eier Hilmar Opsahl. Eier i år 2000 Bjørn Opsahl.
Nr. 6. Fjell Fegata 2 gr. nr. 3 og br. nr. 23. Første eier Sverre Narverud. Eier i år 2000 Einar Mikkelsen.
Nr. 7. Heimtun Fegata 10 gr. nr. 3 og br. nr. 26. Første eier Arne Moen. Eier i år 2000 Per Krekling.

Nr. 8. Bergly Fegata 1 gr. nr. 5 og br. nr. 21. Eier Kjell Skorve. Eier i år 2000 Kjell Skorve.

Nr. 9. Heimtun. Drammensveien Gr. nr. 5 og br. nr. 26. Eier Rolf Guldhaugen. I år 2000 Rolf Guldhaugen.

Tomtene til Bergly og Heimtun ligger på jordet som het Gravningen.
Jordlappen som het Trekanten ligger nå under veien som heter Fegata. Malmtomta ligger på høyre side av Fegata ovenfor jernbanelinja.

Utskilte tomter fra Løvald. Gr. nr. 3 og br. nr. 14. Eier i 1910 Ingeborg, Erland Narveruds søster. Senere Eier Borgild Jakobsen, datter av Ingeborg og Hans Jakobsen. Borghilds datter Eva Olaug, g.m. Ragvald Evensen. Kjøpte eiendommen med 9 og en halv mål jord. Siden ble disse tomtene solgt unna eiendommen. Drammensveien 172.

1. Vegheim. Drammensveien 172. Første eier Inga Charlotte (Lotte) f. Guldhaugen. Gift Med Christoffer Haugan. Eier i år 2000 Morten Majormoen.

2. Drammensveien 174. Inga Charlotte solgte en tomt av eiendommen til Drammensveien 174. Forrige eier Gerda Haarlos.
Eier i år 2000 Harald Haarlos. Eiendommen heter Fredly.

3. Drammensveien 241 eier Gunnar Stubberud. Eiendommen heter Fredheim.

4. Drammensveien 237 første eier Werner Jensen. Eier i 2000 ukjent.

5. Drammensveien 235. Første eier Emmy og Alfred Berntsen. Eier i år 2000 Eva og Rolf Huldbakk.

6. Drammensveien 239. Første eier Inger Lise Hansen. År 2000 Runar Hansen. Eiendommen heter Fredtun.

Alle 6 tomtene er utskilt fra Løvald. Og Løvald ble i sin tid utskilt fra Narverud Søndre fra gr. nr. 3 og br. nr. 8.

Nygård 1. Fegata 5. Småbruk. Tidligere eiere Marinius Nygård, Harry Glundberg I 1996 J.Bjerkan og i år 2000 Kjetil Temte.

Nygård 2. Jorde. Eier i år 2000 Arne Nøland.

Fegata 11. Skogly, Narverudåsen. Gr. nr. 5 og br. nr. 20. Eier i 1996 Mona Bergfløtt.
Tidligere eiere Gustav og Eggjerd Olsen, Halvard Koppland, Ingeborg Aue Kinnerud. Reiar Bergfløtt og Mona Bergfløtt.

Skogly, Narverudåsen. Skau.

Skau, en smal remse. Eier Harry Glumberg.

Fegata 12. Tomta fradelt gr. nr. 3 Stensmyren. Tidligere eiere Alme, Rolf Larsen, Kjell Bjerk Knutsen. Nåværende eier ukjent.

Fegata 14. Helleplassen. (Sørinefunken var navnet Reidar Martinsen satte på den eldste bygningen da han og kona bodde der.) Fradelt Stensmyren. gr. nr. 4 Eier i år 2000 Steinar Gausen.

Helleplassen heter også stedet der Steinar Gausen selv bor og har samme gård og bruksnummer.

Skredderplassen gr. nr. 2 og br. nr. 1. Småbruk. Forrige eiere. 1910 Johan Hermansen. I 1948, Gustaf A. Larsen. Odd Larsen. Odds sønn. Eier i år 2000 Agronom Frode Enerstad Langumsvei 50 postadresse 3048.

Fradelte eiendommer fra Skredderplassen.
1. Bergheim. Eier Arne Gulhaugen.
2. Grønnly. Eier Åge Molin.

Løvald gr. nr. 3 br. nr. 14. Odd Einar Melkvik. Gift med Eva og Ragnvald Evensens datter Tove Britt. Har leilighet på stedet.

Stensmyrveien. Vei fra Drammens grense til noen av beboerne på Ytterkollen.

Bråten, Søndre Narverud, Monsebakken, Nølands gartneri. Stensmyrveien 1. Eier i år 200 Arne Nøland.

Stensmyrveien 2. Elvebakken. Gr. nr. 3 br. nr. eier i 1996. Første eier Bjarne Simensens far. Bjarne Simensen. Eier i 2000 Ottar Grønnstrand.

Stensmyrveien 4. Elvebo. Enebolig med hage. Eier i år 2000 Otter Helge Juritzen.

Stensmyrveien 6 a. Elvely. Enebolig med hage. Eier Olav Hovland.

Stensmyrveien 6 b. Ikke bebygd. Eier i år 2000 Torstein Medrud.

Stensmyrveien 8. Elveheim. Enebolig med hage. Eier i år 2000 Eling A. Kristiansen.

Stensmyrveien 10. Eiendommen heter Bratt. Enebolig med hage. Første eier Yngvar Mile. Eier år 2000 Johannes Larsen.

Stensmyrveien 12. Strandheim. Enebolig med have. Forrige eier Kristian Guldhaugen, Harry Guldhaugen. I år 2000 Astrid Helene Guldhaugen.

Lillesand gr. nr. 3 br. nr. Stensmyrveien 14. Tomannsbolig med have. Første eier Nils Håkenstad. Eier i år 2000 Einar Haakenstad.

Elvebakken gr. nr. 3 og br. nr. 36. Stensmyrveien 16. Enebolig med have. Første eier Torleiv Røkeberg. I år 2000 Eva Røgeberg Sørensen.

Endebakk. Stensmyrveien 18. Enebolig med have. Gr nr. 3. Br. nr. Første eier Per Pedersen. I år 2000 Sven Pedersen.

Stensmyrveien 5. Navnløst. Enebolig med have. Eier i år 2000 Herbjørn Bardalen.

Stensmyrveien 7a. Navnløs. Einar Åhlander.

Bellon. Stensmyrveien 7 b. Enebolig med have. Ingar R. Aahlander.

Sandbu Stensmyrveien 20. Gr. nr. 3. Enebolig med hage. Første eier Harald Stensmyren. i år 2000 Kjell Stensmyren.

Sørvang. Stensmyrveien 22. Gr. nr. 3 Br nr. 62 og 65 Enebolig med hage. Eiere år 2000 Harda og Kristen Gausen.

Stensmyrveien 28. Stensmyren. Gårdsbruk og skau. Harald Stensmyren.

Fredheim. Stensmyrveien 30 a. Tomannsbolig med have. Første eier kurvmakermester Kristian Stensmyren. Eier i år 2000 Tore Anderson.

Elvebakken. Stensmyrveien 30 c. Enebolig med have. Eier i 2000 Øyvind Anderson.

Jordfallet. Stensmyrveien 32. Eiendom med hage. Eier o år 2000 Håkon Dahler.

Tomt. Gr. nr. 3 og br. nr. 4 Stensmyren. Eier Per Kristian Stensmyren.

Brattli. Nedlagt Selveierplass. Eier i 2001 Aud Johansen. Liv Berit Holm. Karin Aakre.

Enebolig i Øvre Eiker Vei 180. P. 3048. Arne Nøland.

Skjetun. Enebolig. Øvre Eiker Vei 183. P. 3048. Eier Ole Guldhaugen.

Baustrøm Plassen. Nedlagt plass. H. Stensmyren. Tollinplassen. Nedlagt plass. H. Stensmyren og Nils Narverud.

Toppen. Hytte på toppen av Narverud Åsen. Selma Narverud.

Torudplassen. Nedlagt plass. Elisabeth Steenberg og Sven Ivar Westby.

Torudsletta. Gjengrodd slette i skauen. Elisabeth Steenberg og Sven Ivar Westby.

Torudsetra. Nedlagt. Elisabeth Steenberg og Sven Ivar Westby.

Myren. H. Stensmyren.

Gravningen heter jordet der Kjell Skorve og Rolf Guldhaugen har bygd. Eier av jordet Selma Narverud.

Jakobplassen. Nedlagt husmannsplass. Nils Narverud.

Dronning Mauds Stoll. Nils Narverud.

Del av Narverudåsen. Nils Narverud.

Kong Håkons stoll.
Dikemarks stoll.
Begge i Narverudåsen.

Lemmsletta, den fine sletta.