Print Friendly, PDF & Email

Eiker Arkiv avd. Nedre Eiker flytter til Solberg Spinderi

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
01.04.2009

Eiker Arkivs avdeling i Nedre Eiker flyttet i 2009 inn i Kanselli-bygningen på Solberg Spinderi i Solbergelva. Altså ikke så mange metrene fra det gamle tilholdsstedet på Solberg bibliotek. Arkivet disponerer nå underetasjen i Kansellibygget samt deler av annen etasje.

Underetasjen
Kanselliet er den gule tre- og teglsteinbygningen midt på spinderiområdet. Arkivet har inngang til underetasjen fra kortsida mot øst – Drammenssida. I underetasjen befinner arkivets deponi og lokalbibliotek seg, samt data-arbeidsplasser og avdeling for reproduksjon. Her er også møterom.

Annen etasje
I annen etasje befinner resten av arkivets bibliotek seg med større og mindre boksamlinger, og der er kjøkken og sittegrupper hvor man kan studere samlingene i fred og ro.
I samme lokale holder Drammen Trykkerklubb til, som har en enestående samling gamle trykkerimaskiner som alle er fullt oppegående. Trykkerklubben inviterer alle interesserte til åpne kvelder flere ganger i året.

Datautstyuret kobles opp. Foran Frode Caspersen. I midten Magne Grønvold. Bakerst: Bent Ek

Sofakroken i 2.etg

Sofakroken igjen!

Anne Karines hjørne i 2009