Print Friendly, PDF & Email

Med Registreringsprosjektet og «Stiftelsen Verkstedet» på studietur

Tekst og foto : Anne Gallefos Wollertsen

 

Torveig Dahl på Toten Økomuseum gav et meget inspirerende foredrag. Bildet på veggen er fra den gang fabrikklokalene rommet Viking Melkefabrikk.

Store fotoalbum gav et flott innblikk i gamle dagers jordbruk.

Peder Balkes veggmalerier. Den flotte ovnen er en av svært få i Norge.

Lørdag 14. september 2002 dro 17 historie- og kulturinteresserte medarbeidere fra Eiker Historielags Registrereringsprosjekt samt Stiftelsen Verkstedet ( Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter ) til Toten for å samle kunnskap, hente ideer og få inspirasjon til det videre arbeid når det gjelder formidling av bl a industrikulturen på Eiker.

Første stopp var på Toten Økomuseum på Kapp, et Dokumentasjonssenter i den gamle Kapp Melkefabrikk som i sin tid lage den kjente Viking-melka. Senteret rommer i dag Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag, som kaller seg «banken over levd liv på Toten» og inneholder lokalhistorisk arkiv, spesialbibliotek, slektsarkiv, fotosamling, utstillinger, avdeling av Opplandsarkivene og lesesal.
Formålet med Dokumentasjonssenteret er å drive museumsvirksomhet og aktivisere befolkningen til å ta vare på og utvikle kultur og miljø i lokalsamfunnene på Toten. Senteret skal videre samle og verne dokumentasjon, drive formidling og utvikle ny kunnskap gjennom forskning.
Biblioteket omfatter litteratur innen bl a lokalhistorie, kunst, kultur, kulturvern, kulturlandskap, husflid/håndverk, historie, arkeologi, folkeminne og etnologi.
Person- og slektsarkivet dekker person- og eiendomshistorie via skriftlige kilder ordnet bl a etter «gardspakker», og Opplandsarkiva er regionalt system for innsamling, registrering, vern og formidling av privatarkivmateriale.
Lydbåndarkivet rommer tematiske intervjuer, livsløpsintervju og opptak fra foredrag etc, og fotoarkivet består av ca 100 000 bilder fordelt på repro av gamle bilder, spesialarkiv og dias-arkiv.

På senteret ble gruppa fra Eiker ble meget godt mottatt av en svært entusiastisk leder, Torveig Dahl, som ga et meget levende og innholdsrikt innblikk i Dokumentasjonnssenterets oppgaver. Her var svært mye å lære, og gruppa fikk virkelig påfyll av ideer.
Som avslutning på besøket ble det servert nydelig potetsuppe, – en lokal spesialitet som nok også vil bli prøvd i flere hjem på Eiker utover høsten!

Neste stopp på turen var Peder Balke-senteret på Billerud gård, hvor man fikk orientering om stedets historie og beså utstillingen «Portrettene i blant oss» som viser totninger fra tilbake på 1700-tallet og fram til vår tid. Maleren Peder Balke var i sin tid elev av J.C. Dahl, og dekorerte foruten flere vegger i sitt eget hjem på gården også saler i fem andre gårder på Toten.

Turen endte så opp på Raufoss, hvor man besøkte den tidligere direktørboligen på Raufoss ammunisjonsfabrikk som i dag er ombygd til Industrimuseum. Også her var det mye interessant og se og lære, ikke minst i måten museet visuelt framstille industrihistorien på.
Det er studieturens deltakeres ønske og håp at det man tilegnet seg av kunnskap og ideer under turen i framtida vil komme Eikværingene til nytte!

Les mer om Toten Økomuseum

Disse maskinene på Raufoss Ammunisjonsfabrikk produserte patroner