Print Friendly, PDF & Email

Eiker Digitale Bibliotek

I samarbeid med bibliotekene på Øvre- og Nedre Eiker, bidrar Eiker Arkiv til å gjøre lokalhistorisk litteratur, blant annet gjennom dette digitale biblioteket. Vi legger ut litteratur som ikke lenger er i salg og som det derfor kan være vanskelig å få tak i. Først og fremst gjelder dette eldre bøker, aviser og tidsskriftartikler, men når forfatter og utgiver gir tillatelse, vil vi også legge ut nyere bøker som ikke er i handelen lenger.

Det digitale biblioteket vårt utvides stadig, og foreløpig har vi bare hatt kapasitet til å legge ut en liten del av det aktuelle materialet. Nedenfor finnes det en oversikt over hva som nylig er lagt ut.

Hvis du leter etter litteratur om et bestemt emne, anbefaler vi at du bruker enten Eiker Bibliografi, der bøkene er ordnet tematisk (Dewey), eller Eiker Leksikon, der du kan bruke et stikkordregister for å finne litteraturhenvisninger. Du kan selvsagt også søke i katalogene ved Øvre Eiker Bibliotek og Nedre Eiker Bibliotek.

Materialet i Eiker Digitale Bibliotek er dels avskrifter, dels avfotograferinger som legges ut i pdf-format. En del av disse dokumentene er så store at det dessverre bare er mulig å åpne dem dersom en har bredbånd. Dette er sikkert et problem for en del brukere, og vi vil arbeide med å redusere størrelsen på filene, både gjennom avskrift og ved å splitte materialet i flere mindre filer. Vi har likevel valgt å legge ut det materialet vi har, slik at det er tilgjengelig for bredbåndsbrukere.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra brukerne – synspunkter på det materialet som er lagt ut og måten det er gjort på, men også forslag til hva som bør legges ut. Vi tar selvsagt også imot bidrag, dersom noen av dere har lyst til å skrive av eller skanne/avfotografere aktuell litteratur.

Ta kontakt med Eiker Digitale Bibliotek!

Nyheter fra Eiker Digitale Bibliotek:

Eiker Digitale Bibliotek ble lagt ut på nettet 1/1-2007, med omkring hundre lokalhistoriske tekster, fordelt på bøker, tidsskriftartikler, avisartikler og dikt. Den desidert lengste er Hans Strøms “Eger-Beskrivelse” fra 1784, på 272 sider. Den er skrevet av i sin helhet og forsynt med register. Dessuten er “Eikerminne” for 1949 og 1950 lagt ut i sin helhet som pdf-filer. Ellers har vi forsøkt å få med eksempler på ulike typer materiale som det er aktuelt å legge ut mer av: tidsskriftartikler fra 1700-og 1800-tallet, nyere bøker og hefter som er utsolgt i bokhandlene, noen sanger og dikt, samt artikler fra Eiker i Drammens Tidende årgang 1900. Vi har også tatt med et undervisningsopplegg i lokalhistorie som ble laget til skolene for noen år siden.